Nieuws

Datum: donderdag 12 juni 2014

90% van de ondernemers weet niet wat verzuim kost

Dit kopten verschillende nieuwsbronnen op 23 mei. 90 procent van de ondernemers heeft dus geen idee wat de financiële gevolgen van verzuim zijn.

Dit betekent dat deze 90 procent ook niet weet hoe er op verzuim bespaard kan worden. En hoevéél er bespaard kan worden. En dat is nogal wat.

Kosten

Waaruit bestaan de kosten van verzuim? U moet allereerst het brutoloon van de werknemer doorbetalen. Daarnaast blijft u uiteraard ook nog de werkgeverslasten dragen. En dat twee jaar lang. Maar u zult ook moeten voldoen aan de Wet verbetering Poortwachter. Dit betekent dat u na minimaal 6 weken een bedrijfsarts moet inschakelen. Een bedrijfsarts kost tussen de 110 en 165 euro per uur. Dit bent u al snel kwijt bij een consult en het opleveren van een verslag.

Arbeidsdeskundige

Als uw werknemer lang(er) verzuimt, dan is het niet alleen de bedrijfsarts die ingezet wordt. Op een gegeven moment zal de Arbeidsdeskundige ook om de hoek komen kijken. En ja, dat is ook een verplichting. Kosten? Om en nabij de 1000 euro per onderzoek.

Spoor 2 traject

En als de arbeidsdeskundige dan constateert dat uw werknemer niet meer bij uw onderneming kan re-integreren, dan zult u een Spoor 2 traject in moeten zetten. Dat wil zeggen, u moet uw werknemer begeleiden naar passend werk buiten de organisatie. Dit mág u zelf doen. Maar omdat dit vaak specialistisch werk en best intensief is, laat u die liever doen door een gespecialiseerd bureau. Die wil best voor ongeveer 4000 euro een poging wagen om uw werknemer naar ander werk te begeleiden. Oh ja, en ondertussen blijft u het loon onverminderd doorbetalen.

Verzekering

Gelukkig zijn er verzekeringen voor heel veel verzuim gerelateerde zaken. Met een verzuimverzekering krijgt u meestal het loon dat u moet doorbetalen vergoed. Daarnaast bieden verzekeringen ook verzuimbegeleiding. Al dan niet met behulp van een vaste arbodienst of verzuimbegeleider. Sommige verzekeringen vergoeden de bedrijfsarts en arbeidsdeskundige wél, anderen weer niet. Sommigen hebben een 'potje' voor extra verzuimkosten die u moet maken en sommiges ook niet. De keus in verschillende verzekeringen is groot en heel divers.

Verborgen kosten

Tot zover de kosten die u inzichtelijk kunt krijgen. Maar er zijn ook een hele hoop kosten die u niet kan zien.

  • Want wat gebeurt er met het werk wat blijft liggen? Moeten anderen dat overnemen? Moet er een extra uitzendkracht worden ingehuurd? Dan bent u dus gemiddeld als snel factor 2,2 van het bruto loon van uw werknemer kwijt. Als u die uitzendkracht twee jaar in zet, bent u dus meer dan vier jaarsalarissen kwijt (namelijk incl. de twee jaren van uw werknemer die u ook nog moet doorbetalen). En ook moet er tijd besteed worden aan het organiseren van werk. Dat kost een aantal mensen tijd. Dus geld. En wat dacht u van het gemopper op de werkvloer en het eventuele geroddel als 'Jantje zich alwéér heeft ziekgemeld?" Ja, ook daar wordt tijd aan besteed.  
  • U heeft een verzuimverzekering. Heeft u enig idee hoeveel premie u betaalt? En hoeveel dat per werknemer kost? Heeft u zelfs een idee hoe een verzekeringspremie wordt opgebouwd? Voor uw duidelijkheid: in bijna alle gevallen is de verzekeringspremie een percentage van uw totale loonsom. En dit percentage wordt onder meer vastgesteld aan de hand van de verzuimcijfers van het jaar daarvoor. Kortom, hoe meer verzuim, hoe meer u het jaar erna extra aan premie gaat betalen.
  • En een arbodienst is meestal ook niet gratis. Vaak sluit u een jaarcontract af. U krijgt hiervoor verzuimbegeleiding van een casemanager. Enig idee hoeveel u dat per jaar per werknemer kost?

Inzicht in verzuimkosten

Goede raad kan u helpen om úw kosten inzichtelijk te maken. Vraag hier dan ook naar. En bespreek hoe u op deze kosten kan besparen. Vaak kunt u al met kleine ingrepen een verschil maken.

Bron: hrbase.nl 

 

Naar overzicht

Meer weten?

Hendri Meilink

0523-264785
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - 90% van de ondernemers weet niet wat verzuim kost

(1979x gelezen) | arbeidsongeschiktheid,kostenbesparing,verzuim,kosten verzuim