Nieuws

Datum: donderdag 12 juni 2014

7,5 miljoen voor tweede ronde Innovatiefonds Overijssel

De Provincie Overijssel heeft vanwege het succes van het Innovatiefonds Overijssel (IFO) besloten € 7,5 miljoen extra beschikbaar te stellen.

Afgelopen jaar

Het afgelopen jaar hebben ondernemers € 10 miljoen geleend uit het Innovatiefonds. Daarmee konden de bedrijven innovaties ontwikkelen, zich economisch ontplooien, banen behouden en nieuwe banen creëren.

Totaal € 42 miljoen

Het fonds, dat per 3 juli 2014 opnieuw open zal gaan voor aanvragen, bevat in totaal € 42 miljoen voor leningen en participaties. Een lening aan een bedrijf of kennisinstelling kan oplopen tot € 1,5 miljoen.

Succesvol

De resultaten van de eerste financieringsronde zijn succesvol, aldus Theo Rietkerk, gedeputeerde Economie, Energie en Innovatie: "Dertien bedrijven in Overijssel hebben gebruik gemaakt van de regeling. Zij konden zo blijven innoveren, hun concurrentiepositie (inter)nationaal versterken en nieuwe markten aanboren. Hiermee zijn 244 banen behouden en worden 134 nieuwe banen gecreëerd. Vooruitlopend op het definitieve fonds is daarom besloten om een tweede tranche van € 7,5 miljoen beschikbaar te stellen."

Ontwikkeling en vermarkting

Over het fonds Het Innovatiefonds Overijssel stimuleert het ontwikkelen en vermarkten van nieuwe producten, diensten, processen of productmarktcombinaties uit de sectoren high tech systems & materials, kunststoffen & chemie of gezondheidszorg/life sciences. Ook stimuleert het fonds zogeheten crossovers die tot stand komen tussen de hiervoor genoemde sectoren en de sectoren agrofood, vrijetijdseconomie, energie en bouw.

Geldlening

Vanuit het fonds kan alleen subsidie worden verstrekt in de vorm van een geldlening tegen marktconforme rente. Aanvragen kunnen worden ingediend door:
mkb-ondernemingen in de groeifase (de fase van omzet naar eerste winst) of de doorgroeifase (de fase van eerste winst naar uitbreiding activiteiten);
samenwerkingsverbanden (een verband van ondernemingen en kennisinstellingen, waar ten minste één mkb-onderneming in de groei- of doorgroeifase bij betrokken is).

Bijdrage

De lening bedraagt maximaal het financieringstekort met een minimum van € 100.000 en een maximum van € 1,5 miljoen per onderneming of kennisinstelling.

Bron: jonglaan-subsidieadviseurs

Naar overzicht

Anderen bekeken

Meer weten?

Willem Been

0592 544 030
NaN

Neem nu contact op

Deel op:

De Jong en Laan - 7,5 miljoen voor tweede ronde Innovatiefonds Overijssel

(1353x gelezen) | Subsidieadviseurs,innovatiebox