Nieuws

Datum: donderdag 15 mei 2014

Verbeter uw werkkapitaal en communicatie met de bank!

Als ondernemer heeft u geld nodig om te kunnen ondernemen. Een zorgvuldige liquiditeitsplanning helpt hierbij. Het resultaat: een groter werkkapitaal en betere wisselwerking met de bank.

Winst behalen

Er is voor veel ondernemers winst te behalen rondom hun werkkapitaal. Daarom organiseerden we in april en mei een aantal seminars Verbeter uw werkkapitaal en communicatie met de bank voor klanten en relaties. Het doel: ondernemers laten zien hoe zij de geldstroom binnen hun organisatie kunnen optimaliseren. Door daadwerkelijk het verloop van het werkkapitaal in beeld te brengen, kunt u tijdig ingrijpen op (tijdelijke) liquiditeitskrapte. Hierdoor weet u waar u aan toe bent en creëert u vertrouwen bij de bank.

Scenario's schetsen

Anja Wansink, accountant in Rijssen en spreker tijdens dit seminar: "We schetsen tijdens het seminar een aantal scenario's en laten direct zien wat het ondernemers oplevert als zij hun betalingstermijn en facturatiesnelheid aanpassen. Daarnaast brengen we de gevolgen van seizoenspatronen in beeld en laten we ondernemers nadenken over andere financieringsvormen, zoals financial en operational lease."

Groter werkkapitaal

"We zijn ons ervan bewust dat we tijdens dit seminar een aantal open deuren intrappen, maar dat is nodig. Onze ervaring is dat (ogenschijnlijk) kleine aanpassingen in debiteuren-, crediteuren- en voorraadbeheer mooie verbeterpunten opleveren. Maar ook de facturatiesnelheid en de communicatie met de bank spelen een belangrijke rol. De uiteindelijke winst voor de ondernemer: een groter werkkapitaal."

Prognose

"Door periodiek resultaten te vergelijken met gestelde doelen (prognoses) en voorgaande perioden, kan de ondernemer beter inspelen op veranderingen in de markt. Deze analyses en overzichten zijn voor banken van grote waarde, want zo zien zij dat de ondernemer grip op zijn zaak heeft. Die boodschap komt zeker over op de aanwezige ondernemers. Na afloop van de seminars ontstonden er mooie discussies."

Seminar bijwonen?

Bent u door bovenstaand verhaal nieuwsgierig geworden en wilt u ook een seminar bijwonen? Hou de evenementenkalender op onze website in de gaten voor een seminar bij u in de buurt of neem contact op met uw relatiebeheerder.

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Verbeter uw werkkapitaal en communicatie met de bank seminar

(1897x gelezen) | werkkapitaal,liquiditeitsplanning,prognose