Nieuws

Datum: vrijdag 2 mei 2014

Pas op bij ziekte na einde dienstverband medewerker

De belangrijkste recente aanpassing in ons sociale stelsel betreft die van het verhoogde financiële risico voor medewerkers die uit dienst gaan en binnen vier weken na datum uit dienst ziek worden.

Premiedifferentiatie

De uitkeringslasten komen dan namelijk op het conto van de ex-werkgever middels premiedifferentiatie. Zo kan het in het ergste geval zijn dat de ex-werkgever 12 jaar lang financieel 'last' heeft vanwege de uitkeringskosten (vanwege ziektewet en een eventuele WGA-uitkering).

Alle soorten ex-werkgevers

Veel werkgevers en hun HR-adviseurs zijn in de veronderstelling dat dit 'nieuwe risico' alleen geldt voor medewerkers waarvan het tijdelijk dienstverband is beëindigd. Maar niets blijkt minder waar. Het risico van premiedifferentiatie (hoe meer schade, hoe hoger de premiekosten) geldt in principe voor álle ex-werknemers, of ze nu een tijdelijk of een vast contract hadden. Of ze nu zelf ontslag hebben genomen, of het contract via kantonrechter, UWV of vaststellingsovereenkomst is ontbonden, maakt niet uit.

Faillissement

Zelfs een faillissement geeft geen garantie op dispensatie, want als de ex-werkgever na faillissement doorstart, kan de nieuwe werkgever worden beoordeeld als rechtsopvolger van het failliete bedrijf, en kun je alsnog met een premieverhoging worden geconfronteerd. Kortom, ook bij vaste medewerkers loopt de ex-werkgever tot 4 weken na einde dienstverband in potentie het risico tot 12 jaar na uit dienst datum met verhoogde kosten geconfronteerd te worden.

WW-uitkering

Is er iets aan te doen? Kun je schade voorkomen? Jazeker, want als de (aanstaande) ex-werknemer vóór de ziekmelding al een WW-uitkering toegekend heeft gekregen vindt er geen doorbelasting plaats aan de ex-werkgever. Daarom is het verstandig bij een naderend einde van het dienstverband de werknemer aan te sporen zo snel mogelijk een WW-uitkering aan te vragen. Dat kan vanaf 4 weken voor einde dienstverband. Op de website van het UWV staat beschreven hoe.

Bron: salarisnieuws.nl

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Pas op bij ziekte na einde dienstverband werknemer

(1746x gelezen) | UWV,WGA-uitkering,ziektewetuitkering,premiedifferentiatie