Nieuws

Datum: dinsdag 13 mei 2014

Nederland nog niet klaar voor participatiewet

De Participatiewet is nog niet aangenomen, maar als dit gebeurt in 2015 moeten veel bedrijven zich gaan aanpassen.

Inhoud Participatiewet

De Participatiewet is in het leven geroepen om 125.000 banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking, zoals Wajongers en mensen die op de wachtlijst staan voor de sociale werkvoorziening. Bedrijven en overheid gaan hiervoor zowel beschutte als niet-beschutte banen scheppen.

Lage prioriteit

Uit het onderzoek 'Vraag naar arbeid' van het SCP blijkt dat veel bedrijven nog een lange weg te gaan hebben voordat er genoeg mensen met een arbeidsbeperking aan het werk zijn. Het in dienst nemen van mensen met een beperking heeft volgens het onderzoek een zeer lage prioriteit. Het diversiteitsbeleid voor andere groepen, zoals allochtonen en vrouwen aan de top, wordt vaak als belangrijker beschouwd. Een reden hiervoor kan zijn dat veel werkgevers niet op de hoogte zijn van de regelgeving en het feit dat zij geen weet hebben van no-riskpolissen en loonkostensubsidies.

Belangstelling

In de discussie in de aanloop naar de Participatiewet wordt volgens het onderzoek wel de zorg geuit of er voor de doelgroep en in het bijzonder voor herkeurde Wajongers voldoende werk is en of werkgevers bereid zijn hen in dienst te nemen. Gezien de belangstelling die het onderwerp tot nu toe heeft in het personeelsbeleid van werkgevers, lijkt het tamelijk ambitieus om te veronderstellen dat het aangekondigde aantal banen in het huidige economische klimaat gehaald gaan worden zonder extra maatregelen.

Zoveel mogelijk mensen aan de slag

"Wie kan werken, moet daarvoor de kans krijgen, of je nou een beperking hebt of niet," vindt Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het is haar doel om met deze wet zoveel mogelijk mensen aan de slag te helpen.

Quotumregeling

In 2016 vindt het eerste beoordelingsmoment plaats op basis van de resultaten uit 2015. Als er niet genoeg banen worden gecreëerd, treedt een quotumregeling in werking.

Bron: penoactueel.nl

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Nederland nog niet klaar voor participatiewet

(1241x gelezen) | participatiewet,Wajong,werkgelegenheid,arbeidsbeperking