Nieuws

Datum: donderdag 15 mei 2014

Bezwaar maken crisisheffing mogelijk

De bezwaartermijn van de crisisheffing 2014 loopt nog. Het kan interessant zijn hier bezwaar tegen te maken. Over de crisisheffing 2013 wordt inmiddels geprocedeerd.

Overschrijdend loonbedrag

Er is al veel gezegd en geschreven over de crisisheffing. Deze was van toepassing op inhoudingsplichtigen met werknemers in dienst met loon hoger dan € 150.000 in 2012 en/of 2013. Het loonbedrag waarmee de grens van € 150.000 wordt overschreden, wordt voor de toepassing van de werkgeversheffing geacht te zijn genoten op 31 maart 2013 respectievelijk 31 maart 2014.

Procedures

Over de crisisheffing 2013 worden inmiddels proefprocedures en individuele procedures gevoerd. De bezwaartermijn van de crisisheffing 2014 loopt nu nog. De Belastingdienst heeft weer een regeling aangeboden.

Crisisheffing 2013 niet in strijd met EVRM

Rechtbank Den Haag heeft op 7 mei 2014 in een aantal zaken uitspraak gedaan over de crisisheffing 2013. De rechtbank oordeelde dat de crisisheffing niet in strijd is met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM (Europees Verdrag van de Rechten van de Mens). De rechtbank besloot dat de wetgever binnen zijn beoordelingsvrijheid is gebleven. Verder besloot de rechtbank dat werkgevers in de specifieke gevallen door de crisisheffing niet werden getroffen door een individuele en buitensporige last. De regeling is dus niet in strijd met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM. De rechtbank besloot daarnaast dat de crisisheffing ook niet in strijd was met het gelijkheidsbeginsel van artikel 26 IVBPR.

En nu?

De uitspraken betreffen individuele procedures en niet een van de proefprocedures, maar geven al wel een indicatie. Er wordt ongetwijfeld hoger beroep aangetekend. Voor een definitief oordeel over de crisisheffing moeten we dus wachten op deze uitkomsten.

Bezwaar

Omdat de uitkomst nog niet vaststaat, kan het interessant zijn nog bezwaar te maken tegen de crisisheffing 2014. Dat kan tot zes weken na de afdracht loonheffingen over maart 2014. Na indiening van het individuele bezwaar kan voor de afwikkeling worden aangesloten bij een van de proefprocedures.

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Bezwaar maken crisisheffing mogelijk

(1482x gelezen) | crisisheffing,inhoudingsplicht,bezwaar