Nieuws

Datum: donderdag 15 mei 2014

Aanslagen schenk- en erfbelasting onder de loep

Heeft u de afgelopen twee jaar aanslagen schenk- of erfbelasting betaald? Dan heeft u vast de discussie gevolgd of dit terecht is. In dit bericht een korte update.

Waar gaat het om

In principe moet iedereen schenk- en erfbelasting betalen. Voor schenken of erven van ondernemingsvermogen geldt een ruime vrijstelling. Voor niet-ondernemingsvermogen ligt dit anders, daarvoor gelden veel lagere vrijstellingen. Is dit discriminatie? Sommigen vonden van wel en stapten naar de rechter.

Het proces

In september 2012 gaf Hof Den Bosch deze mensen nog gelijk: het hof vond de ongelijke behandeling van ondernemingsvermogen en niet-ondernemingsvermogen niet terecht. Om vele bezwaarschriften te voorkomen, startte het Ministerie van Financiën een collectieve bezwaarregeling. De aanslagen schenk- en erfbelasting, opgelegd in - ruwweg - de periode september 2012 tot en met november 2013, liepen automatisch mee in de procedure die werd gevoerd. De belastingplichtigen hoefden hier niets voor te doen.

Collectieve afwijzing

De Hoge Raad besloot 22 november 2013 dat er géén sprake was van een ongerechtvaardigde ongelijke behandeling. Hierop volgde een collectieve afwijzing van het bezwaar. De afwijzing gold automatisch voor iedereen, men kreeg dus geen individueel bericht.

Vervolgstap

Vervolgens rees de vraag of het zin had om naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg te stappen. Stichting Melding Collectief Onrecht vond van wel en zette een actie op waar ook in de media de nodige aandacht voor was. De meningen over de kans van slagen zijn verdeeld.

Geen collectief vervolg

Het was lange tijd onduidelijk of er vanuit de diverse koepelorganisaties of het Ministerie van Financiën - opnieuw - een collectieve regeling zou worden aangeboden. Inmiddels is duidelijk geworden dat er geen collectief vervolg komt.

Individuele actie

Wilt u toch uw rechten veilig stellen? Dan kunt u individueel actie ondernemen. U moet zich houden aan de termijn waarbinnen u een verzoekschrift in moet dienen bij het EHRM. Die duurt tot zes maanden nadat de beslissing is komen vast te staan. Het arrest van de Hoge Raad is van 22 november 2013. Voor degenen die automatisch meeliepen in de collectieve regeling is de deadline dus 22 mei 2014. Heeft u aanslagen van een latere datum, dan loopt de termijn vanaf die datum tot 6 maanden daarna. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met uw adviseur.

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Aanslagen schenk- en erfbelasting onder de loep

(1377x gelezen) | vrijstelling,erfbelasting,Schenkbelasting