Nieuws

Datum: maandag 14 april 2014

Wiebes informeert Kamer over fiscale behandeling vermogensinstrumenten banken

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft aan de Tweede Kamer een brief gestuurd waarin hij uitleg geeft over de fiscale behandeling van de verschillende vermogensinstrumenten waarvan een bank gebruik kan maken.

Hoofdregel

Hij deelt mee dat als hoofdregel geldt dat de vergoeding over eigen vermogen (dividend) niet ten laste van de winst kan worden gebracht en dat de vergoeding over vreemd vermogen (rente) in de regel wel ten laste van de winst kan worden gebracht.


Categorieën kapitaal

Dit kan alleen niet wanneer één van de specifieke renteaftrekbeperkende maatregelen van toepassing is. De vergoeding over vreemd vermogen wordt bij de ontvanger tot de winst gerekend. Dat geldt ook voor de ontvangen vergoedingen over eigen vermogen, behalve wanneer de deelnemingsvrijstelling van toepassing is. Het kapitaal dat banken aanhouden wordt ingedeeld in drie categorieën, namelijk:

  • Tier-1 kernkapitaal
  • Aanvullend tier-1 kernkapitaal
  • Tier 2-kapitaal.

Tier-1 kernkapitaal bestaat in de regel uit het aandelenkapitaal en het agio, bij banken die de NV als rechtsvorm hebben. Ook maken ingehouden winsten deel uit van het tier-1 kernkapitaal.

Fiscale beoordeling

Voor de fiscale behandeling van de twee andere categorieën moet eerst op grond van de voorwaarden waaronder de desbetreffende vermogensbestanddelen zijn uitgegeven, beoordeeld worden of er fiscaal gezien sprake is van eigen vermogen of van vreemd vermogen. Bij deze fiscale beoordeling is in beginsel de civielrechtelijke vorm van de geldverstrekking beslissend. De vergoeding over aanvullend tier-1 kapitaal is naar de mening van de staatssecretaris niet aftrekbaar. Hier wil hij verandering in aanbrengen. Het kabinet heeft dan ook het voornemen om zeker te stellen dat de vergoeding over aanvullend hybride tier-1 kapitaal voor banken fiscaal aftrekbaar zal zijn en bij de ontvanger in de belastingheffing zal worden betrokken.

Bron: accountancynieuws.nl

Naar overzicht

Anderen bekeken

Meer weten?

Henry Fraterman

0548-537470
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Wiebes informeert Kamer over fiscale behandeling vermogensinstrumenten banken

(1327x gelezen) | vreemd vermogen,eigen vermogen,winst