Nieuws

Datum: vrijdag 11 april 2014

VVD wil belastingstelsel radicaal veranderen en versimpelen

De VVD roept het kabinet op om het Nederlands belastingstelsel radicaal te veranderen en versimpelen. Belastingen moeten niet langer gebruikt mogen worden om de samenleving te prikkelen, te sturen en te beïnvloeden.

Wildgroei

Dat schrijft fractievoorzitter Halbe Zijlstra vrijdag in een open brief in De Volkskrant. De VVD'er signaleert een wildgroei van fiscale prikkels om 'de keuzes van mensen te beïnvloeden'. Het gaat om keuzes om wel of niet zonnepanelen op het dak te leggen, te roken, elektrisch te rijden, schulden te maken of groen te beleggen. 'Daardoor zijn we het overzicht volledig kwijtgeraakt', aldus Zijlstra.

Stelselwijziging

De VVD-fractie in de Tweede Kamer haakt hiermee aan bij de steeds luidere roep om een fiscale stelselwijziging, die grofweg elke 10 jaar wordt doorgevoerd. Sinds 2001 is het stelsel echter niet meer aangepast aan de veranderende samenleving, waarin bijvoorbeeld het aantal zelfstandige ondernemers fors is gestegen.

Voorbereidingen

Ministers Asscher (Sociale Zaken) en Dijsselbloem (Financiën) zinspeelden de laatste tijd al op een aanstaande noodzakelijke vernieuwing van het belastingsysteem. Een volgend kabinet zou daarmee moeten komen, maar het huidige kabinet moet de voorbereidingen treffen.

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - VVD wil belastingstelsel radicaal veranderen en versimpelen

(1390x gelezen) | belastingsstelsel,stelselwijziging