Nieuws

Datum: dinsdag 22 april 2014

Ook verlof voor vader als moeder overlijdt

Voortaan krijgt de vader van een kind het bevallingsverlof van de moeder als zij overlijdt bij de geboorte van hun kind. Dit moet ervoor zorgen dat de pasgeborene kan rekenen op de zorg van een ouder in de eerste levensperiode.

Zorgverlof

De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Verder heeft het kabinet besloten dat iemand die werkt en tegelijk voor een zieke vriend of bekende zorgt voortaan recht heeft op zorgverlof. Momenteel kunnen mantelzorgers alleen zorgverlof opnemen voor een zieke partner, kind of ouder. Het recht op zorgverlof geldt verder voor alle vormen van zorg. Nu heb je alleen recht op langdurend zorgverlof als het om een levensbedreigende ziekte gaat, kortdurend zorgverlof geldt al voor alle zieken die zorg nodig hebben.

Vaderverlof

Ook het vaderverlof wordt uitgebreid. Op dit moment hebben vaders twee dagen kraamverlof. Daar komen drie dagen onbetaald verlof bij. Een partner kan dan een week verlof opnemen na de geboorte van het kind. De werkgever kan dit extra verlof niet weigeren.

Steeds meer zorgtaken

Het kabinet wijzigt de wet omdat mensen steeds meer zorgtaken hebben waardoor het combineren van werk en zorg lastiger wordt. Te veel mensen gaan daardoor minder werken of stoppen zelfs helemaal waardoor vooral vrouwen niet economisch zelfstandig zijn. De overheid kan niet alle problemen die ouders en mantelzorgers ondervinden oplossen. Om werk en zorg te kunnen combineren, zijn vooral goede afspraken binnen het gezin en op de werkvloer nodig.

Opnemen verlof vergemakkelijken

Het extra zorg- en vaderverlof komt bovenop de maatregelen voor het gemakkelijker maken van het opnemen van verlof. Deze voorstellen liggen al bij de Tweede Kamer. In het wetsvoorstel wordt verder geregeld dat moeders van couveusekinderen nadat het kindje uit het ziekenhuis komt nog recht hebben op tien weken bevallingsverlof.

Bron: Rijksoverheid

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Ook verlof voor vader als moeder overlijdt

(1212x gelezen) | Verlof,Verlof opnemen,Vaderverlof,Zorgverlof