Nieuws

Datum: donderdag 24 april 2014

Kabinet akkoord met hogere premie Ziektewet bij terugkeer

Het kabinet heeft het besluit goedgekeurd waarin per 1 januari 2015 een meer risicodekkende ziektewetpremie wordt vastgelegd voor (middel)grote werkgevers die na een periode van eigenrisicodragen terugkeren naar het UWV.

Hoogte premie

Het besluit wordt voor advies aan de Raad van State gestuurd. De hogere premie bij terugkeer zal gedurende twee kalenderjaren de helft van de sectorale premie bedragen, tenzij dit lager is dan het individuele risico dat het UWV kan berekenen op basis van lasten van de eerder bij het UWV verzekerde periode. Dan geldt de hogere individuele premie.

Beëindiging eigenrisicodragerschap

Voor (middel)grote werkgevers uit sectoren waar de helft van de sectorale ZW-premie lager is dan de feitelijke minimumpremie heeft de invoering van de hogere premie bij terugkeer geen gevolgen. De premie gaat vanaf 2015 gelden voor alle (middel)grote werkgevers die na 20 maart 2014 een verzoek indienen om het eigenrisicodragerschap te beëindigen. 

Premiedifferentiatie

In de dit jaar ingevoerde premiedifferentiatie in de ZW voor (middel)grote werkgevers is een onevenwichtigheid geconstateerd als gevolg van de premievaststelling voor werkgevers die na een periode van eigenrisicodragerschap ZW terugkeren naar het UWV. Een grote werkgever die na meer dan twee jaar eigenrisicodragerschap terugkeert naar het UWV is, de eerste twee jaar, een minimumpremie (in 2014 van 0,14 procent) verschuldigd.

Minimumpremie niet in verhouding tot risico

Aangezien direct na terugkeer al ZW-uitkeringen kunnen ontstaan, staat deze minimumpremie in het algemeen niet in verhouding tot het risico in de eerste twee kalenderjaren na terugkeer. Werkgevers zouden hierdoor alleen vanwege de (te) lage premiestelling kunnen kiezen voor terugkeer naar het publieke stelsel. Het uitgangspunt van schadelastbeheersing staat dan niet meer centraal bij de keuze voor publieke verzekering of eigenrisicodragerschap.

Bron: oversalarisadministratie.nl

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Kabinet akkoord met hogere premie Ziektewet bij terugkeer

(1197x gelezen) | Ziektewet,Eigenrisicodrager,Ziektewetpremie