Nieuws

Datum: woensdag 23 april 2014

Checklist wijzigingen flexrecht

Op basis van het wetsvoorstel Werk en Zekerheid wijzigt er vanaf 1 juli 2014 behoorlijk wat in het flexrecht. Welke maatregelen moet u nemen ten aanzien van tijdelijke contracten als deze wijzigingen doorgaan?

Verwijder het proeftijdbeding

Op basis van het wetsvoorstel mogen tijdelijke arbeidscontracten van zes maanden of minder mogen geen proeftijd meer bevatten. Het gaat om tijdelijke contracten die op of na 1 juli 2014 zijn aangegaan.

Verwijder het concurrentiebeding

Uitgangspunt van het wetsvoorstel is dat een concurrentiebeding in tijdelijke contracten aangegaan op of na 1 juli 2014 wordt verboden. Uitzonderingen zijn mogelijk, maar moeten gemotiveerd vastgelegd worden.

Hanteer een aanzegtermijn

Op basis van het wetsvoorstel moeten werkgevers tijdelijke krachten met een contract van 6 maanden of langer uiterlijk een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst schriftelijk laten weten of zij de arbeidsovereenkomst willen voortzetten en zo ja, onder welke voorwaarden. In geval van een te late aanzegging is de werkgever een "boete" verschuldigd.
De aanzegtermijn geldt ook voor tijdelijke contracten die vóór inwerkingtreding zijn aangegaan en op of na 1 augustus 2014 eindigen.

Inventariseer de gevolgen van de nieuwe ketenbepaling

De ketenbepaling bepaalt hoeveel tijdelijke contracten werkgevers mogen sluiten voor deze automatisch overgaan in een contract voor onbepaalde tijd. Het voorstel is om het volgende aan te passen.

  • Afwijking bij cao van de maximale duur en het maximale aantal contracten wordt aan voorwaarden gebonden.
  • De tussenpoos waarbinnen contracten als opeenvolgend worden gezien, wordt verlengd van drie naar zes maanden. Hier kan niet meer per cao van afgeweken worden.
  • De maximinumtermijn van de ketenbepaling wordt teruggebracht van drie naar twee jaar.

Het is de bedoeling dat de wijzigingen rondom de ketenbepaling ingaan per juli 2015.

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Checklist wijzigingen flexrecht

(1821x gelezen) | concurrentiebeding,proeftijd,contracten,aanzegtermijn,Flexrecht,ketenbepaling