Nieuws

Datum: maandag 28 april 2014

500-kilometergrens geldt per jaar, niet per auto

Stel dat een werknemer in een auto van de zaak rijdt die hij alleen voor zakelijke ritten gebruikt. Gedurende het kalenderjaar krijgt hij een andere auto ter beschikking, waarmee wel privé wordt gereden. Hoe zit het dan met de bijtelling?

Uitspraak

Er moet rekening worden gehouden met de bijtelling voor beide auto's. Dit blijkt uit de uitspraak van het gerechtshof Den Bosch eind maart na een doorverwijzing van de Hoge Raad.

Casus

De werknemer reed sinds 2008 in een door zijn baas ter beschikking gestelde auto. Na een ongeval in december dat jaar kreeg hij een vervangende auto ter beschikking gesteld. Sinds begin januari 2009 reed hij weer tot medio mei 2009 in de inmiddels gerepareerde auto. Over deze periode had de werknemer een sluitende rittenadministratie. Hij had voor privédoeleinden de auto nauwelijks gebruikt en was in deze periode onder de 500-kilometergrens gebleven. Vanaf juli 2009 werd de werknemer weer een auto ter beschikking gesteld, die hij wel voor privédoeleinden ging gebruiken. Daartoe verzocht de werknemer de inspecteur de 'Verklaring geen privégebruik auto' in te trekken.

Naheffingsaanslag

In oktober 2009 legde de inspecteur een naheffingsaanslag van ruim 1.000 euro over het tijdvak 1 januari 2009 tot en met 12 mei 2009, waartegen de werknemer bezwaar aantekende. Hij vond dat hij voor die periode onder de 500-kilometergrens was gebleven. De rechtbank achtte dit bezwaar ongegrond omdat de kilometergrens niet per auto, maar op jaarbasis berekend wordt.

Hoger beroep

Vervolgens ging de werknemer in hoger beroep. Het gerechtshof vond het bezwaar van de werknemer terecht, omdat niet duidelijk was op grond waarvan de fiscus bevoegd was de naheffingsaanslag vast te stellen. De Hoge Raad was het niet eens met deze uitspraak en verwees naar een eerdere uitspraak over dit onderwerp. Daarin besliste zij dat voor de bijtelling de 500-kilometergrens op jaarbasis gold en niet per auto werd berekend.

Bron: hrpraktijk.nl

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - 500kilometergrens geldt per jaar niet per auto

(1764x gelezen) | auto van de zaak,bijtelling,privégebruik auto