Nieuws

Datum: maandag 3 maart 2014

Ouderen niet langer gespaard bij bedrijfseconomisch ontslag?

De regels voor AOW-gerechtigden in geval van bedrijfseconomisch ontslag worden gewijzigd.

Afspiegelingsbeginsel

Tot nu toe kon het voorkomen dat bij een ontslag om bedrijfseconomisch redenen een 55-jarige werknemer moest worden ontslagen en een 72-jarige werknemer, die dezelfde werkzaamheden verricht, in dienst kon blijven. Dit was het gevolg van de toepassing van het afspiegelingsbeginsel. Per 1 april a.s. wordt dit echter aangepast.

Nieuwe regeling Ontslagbesluit

Een nieuwe regeling in het Ontslagbesluit zorgt ervoor dat dit ongewenste en onbedoelde effect ongedaan wordt gemaakt. Indien er zich binnen een categorie uitwisselbare functies AOW-gerechtigde werknemers bevinden, worden zij voortaan eerst voor ontslag in aanmerking gebracht bij een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, alvorens er andere werknemers voor ontslag kunnen worden voorgedragen. Hiermee hoeft een werknemer, die voor zijn inkomen aangewezen is op het verrichten van arbeid, geen plaats te maken voor een AOW-gerechtigde werknemer en wordt het gemaakte onderscheid naar leeftijd objectief gerechtvaardigd.

 

Naar overzicht

Meer weten?

Cindy Notkamp

053-4810481
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Ouderen niet langer gespaard bij bedrijfseconomisch ontslag?

(1716x gelezen) | afspiegelingsbeginsel,ontslagrecht,ontslag,personeelsadvies