Nieuws

Datum: dinsdag 25 februari 2014

Tweede Kamer stemt in met Participatiewet

Een ruime meederheid in de Tweede Kamer heeft ingestemd met de Participatiewet.

Wetsvoorstel

Na een twee dagen durend debat stemden de fracties van VVD, PvdA, D66, ChristenUnie, SGP, CDA en Bontes voor de wet van staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) die tot doel heeft mensen met een beperking veel meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Het kabinet heeft hierover afspraken gemaakt met de sociale partners. 

Extra banen

De komende jaren komen er bij bedrijven 100.000 extra banen en nog eens 25.000 bij de overheid, die bestemd zijn voor mensen die vanwege een beperking niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen.

2015 één budget

Met de Participatiewet, en de andere te decentraliseren regelingen, krijgen gemeenten de gelegenheid mensen op maat en meer in samenhang met andere hulpvragen te kunnen begeleiden naar werk of andere vormen van maatschappelijke ondersteuning, aldus Klijnsma. Vanaf 2015 krijgen gemeenten één budget, waaruit ze deze ondersteunende voorzieningen kunnen bekostigen.

Eén regeling

Met ingang van volgend jaar valt iedereen die zich bij de gemeente meldt en kan werken maar niet in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen onder één regeling. Nu is dat nog verspreid over drie regelingen: de WWB (de Wet werk en bijstand), de Wsw (de Wet sociale werkvoorziening) en mensen met arbeidsvermogen in de Wajong.

Wajong

De huidige Wajongers worden beoordeeld op hun arbeidsvermogen en blijven in de Wajong. Zij gaan dus niet over naar de gemeenten en krijgen ook niet te maken met de bijstand. Mensen die nu al beschut werken bij een sociale werkvoorziening houden hun bestaande rechten en plichten. De uitgaven aan Wajong, WWB en Wsw bedragen nu bijna 11 miljard euro. Ondanks de bezuinigingen blijven deze uitgaven op de lange termijn doorgroeien naar 11,8 miljard. Zonder de maatregelen uit de Participatiewet zouden de kosten oplopen naar 13,5 miljard euro.

Eerste kamer

Wanneer ook de Eerste Kamer instemt, treedt de Participatiewet op 1 januari 2015 in werking.

Bron: hrpraktijk.nl

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Tweede Kamer stemt in met Participatiewet

(1503x gelezen) | participatiewet,wetsvoorstel