Nieuws

Datum: vrijdag 14 februari 2014

Kabinet wil versoepeling afspiegelingsbeginsel

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil dat werkgevers vanaf 1 juli 2015 de mogelijkheid krijgen 10 procent van de werknemers die op grond van het afspiegelingsbeginsel voor ontslag in aanmerking komen, te behouden.

Wetsvoorstel

Deze uitzondering geldt voor werknemers die bovengemiddeld functioneren. Deze versoepeling van het afspiegelingsbeginsel staat in het wetsvoorstel Werk en zekerheid.

Voorwaarde

Voorwaarde is dat werkgevers niet meer jongeren, ouderen of arbeidsgehandicapten ontslaan dan bij een volledige toepassing van het afspiegelingsbeginsel is toegestaan. Hiermee wil de minister voorkomen dat jongeren, die nog geen kans gehad hebben zich te bewijzen, en ouderen, die een zwakke arbeidsmarktpositie hebben, het haasje zijn. Bovendien wil Asscher verhinderen dat werkgevers het investeren in de inzetbaarheid van oudere werknemers op een laag pitje zetten of zelfs stopzetten.

Arbeidsgehandicapten

Werkgevers mogen het afspiegelingsbeginsel niet aanwenden voor arbeidsgehandicapte werknemers. Als de toepassing ervan tot het gevolg heeft dat zij niet meer kunnen voldoen aan de afspraken over het in dienst nemen van (een percentage) arbeidsgehandicapten, dan mogen werkgevers deze werknemers buiten het afspiegelingsbeginsel houden.

Let op

Het wetsvoorstel moet nog zowel de Tweede als de Eerste Kamer passeren.

Bron: hrpraktijk.nl

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Kabinet wil versoepling afspiegelingsbeginsel

(1373x gelezen) | ontslag,afspiegelingsbeginsel