Nieuws

Datum: maandag 17 februari 2014

Internationale projectsubsidie Eurostars open voor aanvragen

Ondernemers kunnen weer subsidie aanvragen vanuit het internationale subsidieprogramma Eurostars. Er is voor internationale onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten (O&O-projecten) van Nederlandse mkb-bedrijven € 9,25 miljoen beschikbaar.

Eurostars

Eurostars is bestemd voor het onderzoekuitvoerende mkb. Dat zijn bedrijven die minstens 10% van de omzet of 10% van hun fte's inzetten voor toegepast onderzoek en experimentele ontwikkeling.

Technologische samenwerkingsprojecten

In aanmerking voor ondersteuning komen mkb-bedrijven die bezig zijn met een technologische ontwikkeling en daarbij samenwerken met partners uit andere landen. Dit kunnen andere bedrijven zijn, maar ook universiteiten of onderzoeksinstellingen. De projecten moeten ook marktgeoriënteerde O&O-activiteiten omvatten, gericht op commerciële resultaten op de korte en middellange termijn.

Hoogte bijdrage varieert

Het subsidiebedrag hangt af van de projectactiviteiten, de aard van de deelnemers en het land waarin de deelnemers zijn gevestigd.

De deadline voor het indienen van aanvragen is 13 maart 2014.

Bron: jonglaan-subsidieadviseurs.nl

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Internationale projectsubsidie Eurostars open voor aanvragen

(1394x gelezen) | subsidie,mkb