Nieuws

Datum: dinsdag 11 februari 2014

Haalbaarheidsstudie verplicht bij SDE+ 2014

De populaire subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) staat dit jaar vanaf 1 april open voor het indienen van een aanvraag.

Vergrote kans op subsidie

Een belangrijk verschil ten opzichte van voorgaande jaren is dat de haalbaarheidsstudie als verplichte bijlage bij de aanvraag moet worden gevoegd. Hierdoor wordt de kans op subsidie voor realistische projecten vergroot.

Economische onderbouwing

De SDE + is bedoeld voor producenten van hernieuwbare elektriciteit, gas en warmte. Een technische onderbouwing van het project was altijd al vereist en nu komt daar dus een economische onderbouwing bij.

Pas subsidie bij levering

Een andere maatregel die de overheid heeft genomen om meer kansrijke projecten in de boeken te krijgen, is dat de eventueel toegezegde subsidie pas wordt uitgekeerd wanneer de installatie is gerealiseerd én productie levert.

Haalbaarheidsstudie

De haalbaarheidsstudie moet in ieder geval een exploitatieberekening bevatten en een onderbouwing van het eigen vermogen en de financiering. Projecten die over minder dan 20 procent eigen vermogen beschikken, moeten een intentieverklaring van een financier overleggen. Bij projecten voor de productie van duurzame warmte is ook een onderbouwing van de warmteafzet met zicht op afnemers vereist.

SDE+

Het doel van de SDE+ is het stimuleren van energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen. Subsidie kan worden verstrekt aan producenten voor: de productie van hernieuwbare elektriciteit, de productie van hernieuwbaar gas of de productie van hernieuwbare warmte. Het subsidiebedrag wordt per productiecategorie bepaald en is jaarlijks variabel.

Bron: jonglaan-subsidieadviseurs.nl

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Herhaalbaarheidsstudie verplicht bij SDE+ 2014

(1393x gelezen) | subsidieregeling,SDE+