Nieuws

Datum: vrijdag 24 januari 2014

Hogere gemeentelijke heffingen verzwaren lasten MKB

Ondernemers krijgen dit jaar wederom te maken met een lastenverzwaring als gevolg van gemeentelijke heffingen, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Zo stijgt de opbrengst van de precarioheffing met bijna 15 procent. MKB-Nederland noemt dit een ‘zorgelijke ontwikkeling'.

De druppel

'Het herstel van de economie is nog zeer pril. De detailhandel en horeca, de sectoren die het vaakst een precario-aanslag krijgen, zitten nog altijd in zwaar weer. Lokale lastenverzwaringen, bovenop landelijke, kan voor sommige bedrijven de spreekwoordelijke druppel betekenen,' aldus MKB-Nederland.

Precariorechten

'Ondernemers moeten precariorechten betalen als zij gebruik maken van openbare grond, bijvoorbeeld door een bloempot of bankje voor de deur, of een reclamebord op de stoep te zetten. Een stijging van 15 procent is niet te verklaren door inflatie of gestegen onkosten voor onderhoud van de openbare ruimte voor gemeenten.'

Stijging belastingen

MKB-Nederland: 'Gemeenten leggen nog meer op het bord van ondernemers. De toeristenbelasting gaat dit jaar ook omhoog. Hiermee verdienen lokale overheden 4,5 procent meer dan vorig jaar. Ze overschrijden bovendien ook in 2014 weer de afspraken die zij met het Rijk hebben gemaakt over de stijging van de onroerende zaakbelasting. De OZB is qua opbrengsten de belangrijkste gemeentelijke heffing. Deze stijgt met 3,4 procent meer dan is afgesproken.

Norm OZB

Voor 2014 kwamen Rijk en gemeenten overeen dat een zogenoemde macronorm van 2,45 procent zou worden gehanteerd. Ook in 2013 werd deze norm overschreden. MKB-Nederland heeft vorig jaar alle gemeenten opgeroepen de OZB met niet meer dan de inflatie te laten stijgen. Slechts een kwart heeft dit toegezegd.

Minder leges

De dalende opbrengst van de bouwleges drukt het gemiddelde van de lokale heffingen. Dit is echter logisch. In tijden van crisis wordt er weinig gebouwd, dus worden er ook minder vergunningen aangevraagd. Op leges mogen gemeenten wettelijk geen winst maken. Concluderend kun je stellen dat zonder de bouwleges de lokale lasten voor ondernemers te veel worden verzwaard dit jaar.'

Naar overzicht

Meer weten?

Johan Evers

0546-660760
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Hogere gemeentelijke heffingen verzwaren lasten MKB

(1377x gelezen) | Ondernemers,lastenverzwaring,heffingen