Nieuws

Datum: vrijdag 10 januari 2014

Groningen wil revolverend investeringsfonds voor stimuleren mkb

De provincie Groningen stelt voor om een investeringsfonds met een grootte van € 50 miljoen op te richten voor de vestiging en groei van mkb-bedrijven. Het doel van het investeringsfonds is het stimuleren van de Groninger economie.

Bijdrage aan werkgelegenheid

Mkb-bedrijven leveren de belangrijkste bijdrage aan de werkgelegenheid in Groningen en juist deze bedrijven hebben last van een niet goed functionerende kapitaalmarkt. Ook zullen er in de toekomst minder rijkssubsidies en Europese subsidies voor deze groep beschikbaar zijn. Met het instellen van het investeringsfonds wil de provincie innovaties en bedrijfsuitbreidingen in de mkb-sector toch ondersteunen. 

Beheer door NOM

Het investeringsfonds zal revolverend zijn. Daar er veel expertise nodig is om te beoordelen of ondernemingsplannen voldoende revolverend en marktgericht zijn, wil de provincie de uitvoering van het fonds onderbrengen in een bv, die beheerd wordt door de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM).

Het voorstel voor het fonds moet nog aan Provinciale Staten worden voorgelegd. Als deze instemmen, wordt goedkeuring aan de minister van Binnenlandse Zaken gevraagd en worden de uitgangspunten verder uitgewerkt. Naar verwachting kan het investeringsfonds halverwege 2014 van start gaan. 

Bron: Subsidieadviseurs de Jong & Laan

Naar overzicht

Meer weten?

Johan Evers

0546-660760
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Groningen wil revolverend investeringsfonds voor stimuleren mkb

(1547x gelezen) | Groningen,Investeren,stimuleren,mkb