Nieuws

Datum: maandag 30 december 2013

Wijzigingen 2014 in de toeslagen

De volgende wijzigingen gelden per 1 januari 2014 voor alle toeslagen.

Uitbetalingen op 1 rekeningnummer

Vanaf 1 december 2013 kan nog maar 1 rekeningnummer worden gebruikt voor toeslagen en de meeste belastingteruggaven. Dit rekeningnummer moet op de naam staan van de aanvrager. Zo voorkomt de fiscus vergissingen en wordt fraude tegen gegaan. Het is dus niet meer mogelijk een toeslag te laten uitbetalen op een rekeningnummer van iemand anders. Kinderopvangtoeslag kan iemand nog wel laten uitbetalen aan de kinderopvang. Hiervoor gelden een aantal nieuwe voorwaarden:

  • Het kindercentrum of gastouderbureau heeft een overeenkomst met de Belastingdienst. Vraag dit na bij de opvanginstelling.
  • Het gaat om een kinderopvanginstelling in Nederland waarbij van meerdere vestigingen van deze organisatie gebruik mag worden gemaakt.
  • Bij meerdere kinderen moeten zij naar dezelfde opvanginstelling gaan.

Informatieplicht

De toeslaggerechtigde is verplicht alle informatie aan de Belastingdienst te geven die nodig is om de aanvraag, of wijziging van een toeslag, te beoordelen. Ook moet diegene op tijd reageren als de Belastingdienst om gegevens vraagt. De informatieplicht geldt ook voor de toeslagpartner en bij de huurtoeslag ook voor de medebewoner. De informatieplicht geldt ook voor iemand die de toeslag aanvraagt of wijzigt voor de toeslaggerechtigde.

Voorschotbeschikking ook in Berichtenbox

Alle toeslagbeschikkingen staan in Mijn toeslagen. De voorschotbeschikking komt voortaan ook in de Berichtenbox terecht. Dit is een persoonlijke postbus voor elektronische berichten van de overheid. De Berichtenbox kan worden geactiveerd op MijnOverheid.

Extra maatregelen tegen fraude

De overheid vindt fraude ontoelaatbaar. De Belastingdienst krijgt daarom extra mogelijkheden om fraude te bestrijden. Blijkt uit een controle dat de Belastingdienst meer gegevens nodig heeft, dan betaalt de fiscus geen voorschot meer uit. Bij twijfel over een aanvraag heeft de Belastingdienst langer de tijd om deze te controleren. Wanneer iemand een toeslag aanvraagt en diegene heeft de afgelopen 5 jaar een vergrijpboete gekregen, dan betaalt de Belastingdienst geen voorschot meer uit.

Aanvragen na afloop van het toeslagjaar

De aanvrager krijgt voor een aanvraag na 1 april 2014 voor een toeslag voor 2013 geen voorschot voor 2013 meer. De Belastingdienst betaalt de toeslag voor 2013 uit nadat de aanvrager de definitieve berekening 2013 heeft ontvangen.

Zorgtoeslag

De maximale inkomensgrens voor zorgtoeslag in 2014 is verlaagd. Alleenstaanden krijgen geen zorgtoeslag meer als hun inkomen hoger is dan € 28.482. Bij een partner mag het inkomen samen maximaal € 37.145 zijn. Verder is de grens voor het vermogen verhoogd. Het vermogen waarbij iemand nog zorgtoeslag kan krijgen, mag niet meer zijn dan het heffingvrije vermogen plus € 81.360. Deze laatste regel geldt ook voor het kindgebonden budget.

Kinderopvangtoeslag

De overheid gaat meer bijdragen aan de kosten voor kinderopvang:

  • De maximumvergoeding per uur gaat omhoog.
  • Ouders met een inkomen van € 47.812 of meer krijgen een hogere bijdrage voor het kind met de meeste opvanguren.
  • Ouders met hogere inkomens kunnen weer kinderopvangtoeslag krijgen voor het kind met de meeste opvanguren.

Naar overzicht

Meer weten?

Johan Evers

0546-660760
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Wijzigingen 2014 in de toeslagen

(1882x gelezen) | belastingdienst,wijzigingen,toeslagen