Nieuws

Datum: maandag 9 december 2013

Kamer neemt moties over pensioen aan

De Tweede Kamer heeft op 5 december twee moties over pensioen aangenomen.

Twee moties

Helma Lodders (VVD) heeft tijdens het VAO pensioenonderwerpen een motie ingediend naar aanleiding van het besluit om de pensioenknip te schrappen. Norbert Klein (50Plus) heeft bij de behandeling van de Begroting van het Ministerie van SZW verzocht om onderzoek te doen naar een flexibele AOW.  

Aankoop pensioen

Helma Lodders verzocht het kabinet de mogelijkheden te bekijken om bij de aankoop van het pensioen (waarvan alleen sprake is bij individuele beschikbare premieregelingen of kapitaalregelingen) meer flexibiliteit in te bouwen voor de deelnemer, bijvoorbeeld door het hanteren van meerdere aankoopmomenten of ook aanbieders van banksparen tot deze markt toe te laten.

Pensioenknip

Zonder die flexibiliteit zijn deelnemers die een pensioenuitkering aan moeten kopen gedwongen om bij pensionering al hun kapitaal om te zetten in een uitkering. Als de rente op dat inkoopmoment laag is, krijgt de deelnemer een lage uitkering. De motie van de VVD volgt uit de evaluatie van de zogenoemde pensioenknip die de mogelijkheid biedt op gefaseerde inkoop van pensioen. Van de pensioenknip wordt vrijwel geen gebruik gemaakt, wat staatssecretaris Klijnsma heeft doen besluiten om die werkwijze om pensioen aan te kopen af te schaffen.  

Flexibele AOW

Norbert Klein verzocht het kabinet om onderzoek te doen naar een flexibele AOW. Flexibilisering betekent dat mensen de keuze krijgen om hun AOW-pensioen, dat iedereen van de overheid krijgt, eerder in te laten gaan, maar dat men wel genoegen moeten nemen met een lagere uitkering. Flexibilisering kan ook de andere kant op werken, namelijk een hogere AOW-uitkering als men langer doorwerkt dan de AOW-gerechtigde leeftijd.

Meer weten over pensioenregelingen? Bekijk hier de whitepaper Pensioen in eigen beheer

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Kamer neemt moties over flexibele aankoop pensioen en flexibele AOW aan (1)

(1518x gelezen) | flexibel,pensioen,aow,uitkering,pensioenvoorstellen