Nieuws

Datum: woensdag 11 december 2013

Drie varianten pensioen in eigen beheer ondernemer onderzocht

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft aan de Tweede Kamer een brief geschreven.

Brief Weekers

In deze brief gaat hij in op pensioen in eigen beheer, op ontklemming van de fiscale oudedagsreserve en van stakingslijfrenten en op verruiming van de afkoopgrens van kleine lijfrentepolissen.

Drie oplossingsrichtingen

Met betrekking tot het pensioen in eigen beheer stelt Weekers dat er drie oplossingsrichtingen zijn onderzocht. Ten aanzien daarvan concludeert hij dat de eerste variant, waarbij de fiscale pensioenverplichting op commerciële basis wordt berekend, te grote negatieve budgettaire consequenties oplevert. De tweede variant, waarbij de fiscale pensioenverplichting uitgangspunt vormt voor herrekening van de pensioenaanspraken, zal volgens hem slechts tijdelijk en niet structureel een oplossing bieden. De herrekening lost echter wel het acute knelpunt op dat geen dividend kan worden uitgekeerd.

Gereserveerde gelden

Weekers vindt dat de derde variant, waarbij een fiscale reserve voor de oude dag wordt geïntroduceerd die los komt te staan van het arbeidsrecht en de (sancties in de) loonheffingssfeer, het meest tegemoet komt aan de wens van de ondernemer om de voor de oude dag gereserveerde gelden beschikbaar te houden voor de financiering van de onderneming. Daarnaast leidt deze oplossing tot minder uitvoeringskosten voor de Belastingdienst.

Naar overzicht

Meer weten?

Ron Mulder

0548-537470
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Drie varianten pensioen in eigen beheer ondernemer onderzocht

(1365x gelezen) | pensioen,pensioenregeling,Tweede Kamer,fiscaal,loonheffingen,belastingdienst