Nieuws

Datum: dinsdag 10 december 2013

Consumenten hebben weer meer te besteden in 2015

De Nederlandse binnenlandse consumptie zal in 2015 weer licht aantrekken na jaren van dalingen.

Nederlandse huishoudens

Dat terwijl ook het besteedbaar inkomen van Nederlandse huishoudens in dat jaar voor het eerst sinds jaren weer zal stijgen. Dat stelt De Nederlandsche Bank (DNB) in zijn halfjaarlijkse economische ramingen, die maandag werden gepubliceerd.

Stijging van 3%

De centrale bank verwacht een stijging van de consumptieve bestedingen van 0,3% in 2015 en een gelijktijdige toename van het besteedbaar inkomen van huishoudens met 2,5%. Een positief effect van dat hogere inkomen op de consumptie zal overigens pas in de jaren daarna zichtbaar worden.

Impact economische groei

Al sinds 2003 teren Nederlandse huishoudens jaarlijks een tot enkele procenten in op hun vermogen, omdat hun besteedbaar inkomen daalt. Dat inkomen zakte de afgelopen twee jaar zelfs met bijna 6%, door de relatief hoge inflatie, snel oplopende werkloosheid, beperkte loonstijgingen en hogere belastingen. Dit droeg bij aan een sterke daling van de particuliere consumptie, wat weer een sterk negatieve impact had op de economische groei.

Lagere huizenprijzen

Na de sterkere dalingen van de bestedingen door huishoudens met 2,1% in 2013 en 1,6% in 2012, verwacht DNB ook in 2014 nog een verdere daling met 1,3%. Het merendeel daarvan - ongeveer 1 procentpunt per jaar - is overigens het gevolg van de lagere huizenprijzen, stelt DNB. Door de uitbodeming van de huizenmarkt zal dat negatieve effect echter wegvallen.

Verbetering besteedbaar inkomen

Ook de lagere inflatie is gunstig voor de koopkracht. Een forse btw-verhoging in 2012 tilde de Nederlandse inflatie de afgelopen jaren tot het hoogste niveau in de eurozone. Dat effect verdwijnt echter weer, waardoor de inflatie de komende jaren slechts 1% bedraagt. Omdat de lonen iets harder stijgen - circa 1,3% per jaar in de komende twee jaar - verbetert het besteedbaar inkomen hierdoor licht. De afgelopen jaren ging juist koopkracht verloren doordat de lonen minder sterk stegen dan de inflatie.

Bron: Rtlnieuws

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Consumenten hebben weer meer te besteden in 2015

(1376x gelezen) | belasting,groei,economie,inkomen,werkloosheid