Nieuws

Datum: woensdag 13 november 2013

Vierde nota van wijziging op het Belastingplan 2014 en OFM 2014

Minister Dijsselbloem heeft alweer voor de vierde maal een nota van wijziging op het Belastingplan 2014 en Overige Fiscale Maatregelen 2014 naar de Tweede Kamer gezonden. Hierin is onder andere een lastenverlichting voor Caribisch Nederland opgenomen.

Vastgoedbelasting

De meeropbrengst van het nieuwe fiscale stelsel van Caribisch Nederland van 2 miljoen dollar zal via lastenverlichting teruggesluisd worden. Het pakket bestaat uit maatregelen in de vastgoedbelasting. Kort samengevat bestaat het voorstel uit de volgende elementen:

  • Vanaf 1 januari 2014 gaat voor alle via de vastgoedbelasting te belasten woningen een vrijstelling aan de voet van USD 70.000 gelden.
  • De looptijd van de per 1 januari 2013 in de vastgoedbelasting opgenomen investeringsfaciliteit wordt verlengd van vijf naar tien jaar.
  • De effectieve druk van de vastgoedbelasting wordt per 1 januari 2015 verlaagd van 0,8% naar 0,7% van de waarde van de onroerende zaak, voor zover deze waarde - bij woningen - de vrijstelling aan de voet te boven gaat.
  • Als incidentele maatregel wordt de tijdelijk verlaagde effectieve druk in de vastgoedbelasting, van toepassing voor de jaren 2011 en 2012 (0,2% voor hotels en 0,6% voor overige onroerende zaken), ook toegepast voor de jaren 2013 en 2014.

Afvalstoffenbelasting

De per 1 januari 2012 afgeschafte afvalstoffenbelasting wordt niet heringevoerd per 1 oktober 2014 maar per 1 april 2014. In verband hiermee wordt de overgangsregeling in de afvalstoffenbelasting aangepast aan die nieuwe herinvoeringsdatum.

Integriteitsbepaling ANBI's

Met betrekking tot de integriteitsbepaling voor ANBI's (artikel 5b, achtste lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen) wordt bij deze nota van wijziging in die bepaling opgenomen dat de onherroepelijke veroordeling die ten grondslag ligt aan het weigeren of ontnemen van de ANBI-status, moet zijn gedaan door een Nederlandse rechter. Meer informatie is te vinden in De vierde nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2014.

Bron: Taxence

 

Naar overzicht

Meer weten?

Johan Evers

0546-660760
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Vierde nota van wijziging op het Belastingplan 2014

(1671x gelezen) | Belastingplan,wijziging,vastgoedbelasting