Nieuws

Datum: maandag 4 november 2013

Tijdelijke premiekorting voor jonge werknemers

In de derde nota van wijziging bij het Belastingplan 2014 introduceert staatssecretaris Weekers van Financiën in de Wet financiering sociale verzekeringen een premiekorting voor jongere werknemers.

Bedoeling

De regeling is gericht op jongeren van 18 tot 27 jaar die een WW-of bijstandsuitkering ontvangen. Het is een regeling van tijdelijke aard die is gericht op nieuwe banen in de periode 1 januari 2014 tot 1 januari 2016. De werkgever ontvangt zolang de betreffende jongere in dienst is twee jaar premiekorting, dus uiterlijk tot en met 31 december 2017.

Vereisten

Het moet gaan om banen van ten minste 32 uur per week en er moet ten minste sprake zijn van een halfjaarcontract. De regeling moet in werking treden op 1 juli 2014. Wel komen indiensttredingen vanaf 1 januari 2014 in aanmerking.

Andere wijzigingen

Voorts zijn in de derde nota van wijziging een aantal wijzigingen van redactionele en technische aard opgenomen. Het gaat dan onder andere om de 180-dagenregel die niet wordt toegepast als de schenker in 2015 overlijdt, binnen 180 dagen na de in 2014 gedane schenking waarvoor de tijdelijk verruimde schenkingsvrijstelling van € 100.000 is toegepast.

Afvalstoffenbelasting

Tenslotte wordt de in 2012 afgeschafte afvalstoffenbelasting per 1 april 2014 heringevoerd en niet per 1 oktober 2014, zoals eerder was voorgesteld.

Naar overzicht

Meer weten?

Hendri Meilink

0523-264785
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Tijdelijke premiekorting voor jonge werknemers

(2047x gelezen) | premiekorting,jongeren,Belastingplan 2014,Financien