Nieuws

Datum: vrijdag 29 november 2013

Familiebedrijven positiever over economische vooruitzichten

Familiebedrijven zijn iets positiever over de vooruitzichten van de Nederlandse economie.

Van Lanschot Familiebedrijven Barometer

De administratieve lastendruk, wet- en regelgeving, debiteurenrisico's en prijsontwikkeling in de markt vormen de grootste pijnpunten voor ondernemers in het familiebedrijf. Dit blijkt uit de zevende Van Lanschot Familiebedrijven Barometer, een halfjaarlijkse peiling onder ondernemers in Nederlandse familiebedrijven. Aan dit onderzoek, dat Van Lanschot sinds 2010 verricht, namen 249 directeur-grootaandeelhouders deel.  

Verbeteringen

Na het dieptepunt in maart 2013 laat een aantal economische parameters een verbetering zien. Ondernemers in familiebedrijven zijn met name positiever over de vooruitzichten voor de Nederlandse economie (30 procent verwacht een verbetering, tegenover 23 procent een half jaar geleden) en voor hun sector in het algemeen (27 procent verwacht een verbetering, tegenover 23 procent een half jaar geleden). Licht herstel in economische vooruitzichten eigen bedrijf.  

Licht positivisme  

Het lichte positivisme dat wordt ingegeven door de conjuncturele ontwikkelingen is nog broos: ondernemers verwachten in de komende zes maanden maar een licht herstel in de economische vooruitzichten voor het eigen familiebedrijf en een kleine verbetering in de orderportefeuille en werkgelegenheid. De investeringsbereidheid is iets verbeterd en terug op het niveau van een jaar geleden.

Verslechterd politieke klimaat

Ondernemers verwachten dat de economische vooruitzichten in de komende zes maanden stabiel blijven, en in ieder geval niet verder verslechteren. Het politieke klimaat in Nederland voor ondernemers en bedrijven blijft echter een zorgelijk punt. De helft van de ondernemers geeft aan dat het politieke klimaat (ernstig) is verslechterd. Ondernemers hebben het gevoel dat de regering onvoldoende kansen voor familiebedrijven creëert.  

Zorgen ondernemer groter

Hoewel ondernemers positiever (lees: minder negatief) zijn over de economische vooruitzichten, blijft er sprake van een stevige bedrijfseconomische onzekerheid met bijbehorende zorgen. Gemiddeld genomen zijn de zorgen van ondernemers op de korte termijn groter geworden. De administratieve lastendruk, wet- en regelgeving, debiteurenrisico's en prijsontwikkeling in de markt vormen de grootste pijnpunten voor ondernemers in het familiebedrijf. In deze meting zien we ook duidelijk dat er toenemende zorgen zijn over personele thema's; in het bijzonder het vinden en behouden van geschikt personeel en de pensioenregeling van werknemers.  

Kabinetspartijen leveren stemmen in  

De huidige kabinetspartijen zouden onder ondernemers flink wat stemmen inleveren als er nu Tweede Kamerverkiezingen zouden zijn. De VVD zou 12 procentpunt inleveren, de PvdA 8 procentpunt. D66 wint stemmen en zou de VVD in grootte evenaren. Ruim een derde van de ondernemers is voor een eigen ondernemerspartij; de helft van de ondernemers is hier echter geen voorstander van.

Overheidsborgstelling

Bijna 60 procent van de ondernemers in familiebedrijven staat achter een beleid dat onder andere door middel van overheidsborgstelling de kredietverlening op gang helpt; bijna 10 procent is hier geen voorstander van. Daarnaast ontraadt bijna 80 procent van de familiebedrijven het strikt volgen van de Europese begrotingsnorm en de helft van de ondernemers staat een veel ruimhartiger stimuleringsbeleid voor.  

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Familiebedrijven positiever over economische vooruitzichten

(1388x gelezen) | economie,familiebedrijven,crisis,onderzoek,kabinet,stimuleringsmaatregelen