Nieuws

Datum: vrijdag 18 oktober 2013

MKB-innovatiestimulering Topsectoren (MIT) zwaar overvraagd

MKB-innovatiestimulering Topsectoren (MIT) ontving ruim 380 aanvragen in september/oktober.

Subsidieaanvragen

Er werd in totaal € 25 miljoen subsidie gevraagd. Daarmee is het beschikbare subsidiebudget van ruim € 6 miljoen een aantal maal overvraagd, zo meldt Agentschap NL. Mkb-bedrijven uit de topsector Hightech Systemen & Materialen (inclusief ICT) dienden de meeste R&D-samenwerkingsprojecten in, namelijk 88 projectaanvragen. Topsector Creatieve Industrie is in deze ronde met 46 R&D-samenwerkingsprojecten een goede 2e.  

Aanvragen bij overige topsectoren  

Mkb-bedrijven uit de topsector Water konden haalbaarheidsstudies indienen, daarvan heeft MIT 40 aanvragen ontvangen. Topsector Tuinbouw had 3 instrumenten opengesteld. Hierop kwamen in totaal 145 aanvragen binnen, waarvan 96 kennisvouchers. Topsector Chemie (inclusief Biobased Economy) had een klein restbudget voor haalbaarheidsstudies. Daarop zijn samen 36 aanvragen ingediend. Mkb-bedrijven in de topsector Logistiek dienden 32 aanvragen in. Agentschap NL beoordeelt de aanvragen op dit moment. Aanvragers ontvangen uiterlijk 8 weken na hun aanvraag een beslissing.  

Achtergrond  

In overleg met diverse topsectoren had het ministerie van Economische Zaken in deze herfstronde budget (€ 6.058.250) beschikbaar gesteld voor:  

  • kennisvouchers  
  • haalbaarheidsstudies  
  • R&D-samenwerkingsprojecten  
  • het inhuren van hooggekwalificeerd personeel  

Instrumenten Mkb-bedrijven

De topsectoren Hightech Systemen & Materialen, Logistiek, Water, Chemie/Biobased, Creatieve Industrie en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen hebben aangegeven voor welke instrumenten mkb-bedrijven aanvragen konden indienen. Voor de andere topsectoren was het budget al in het voorjaar beschikbaar gesteld en uitgeput.

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Mkb-innovatiestimulering Topsectoren (MIT) zwaar overvraagd

(1373x gelezen) | mkb,bedrijven,Agentschap NL,subsidie