Nieuws

Datum: vrijdag 4 oktober 2013

Beleidsbesluit tijdelijke verruiming schenkingsvrijstelling eigen woning

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft een beleidsbesluit gepubliceerd dat een tijdelijke verruiming van de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning betreft.

Aflossing restschuld

Op 26 september jl. informeerden we u over de plannen die op Prinsjesdag bekendgemaakt zijn over de tijdelijke verruiming. Er is nu aanvullend een besluit gepubliceerd dat op de definitieve wetgeving vooruitloopt. Weekers keurt goed dat de vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning vanaf 29 oktober 2012 ook kan worden toegepast op een schenking voor de aflossing van de restschuld vervreemde eigen woning.

Vooruit op de wetgeving

Tevens keurt de staatssecretaris goed dat voor de periode van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2013 het van schenkbelasting vrijgestelde bedrag verhoogd wordt naar € 100.000 voor schenkingen voor de eigen woning en dat daarbij niet de beperking van toepassing is dat het moet gaan om een schenking van een ouder aan een kind tussen 18 en 40 jaar. Deze goedkeuring loopt vooruit op wetgeving.

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Beleidsbesluit over tijdelijke verruiming schenkingsvrijstelling eigen woning

(2292x gelezen) | whitepaper,vrijstelling,eigen woning,schenken