Nieuws

Datum: donderdag 3 oktober 2013

Actieplan 55-plus werkt

Een aantal uitzendorganisaties gaat de komende 2 jaar samen met UWV werkloze 55-plussers aan de slag helpen. Dat is afgesproken bij de presentatie van het Actieplan 55-plus Werkt.

Aanpak werkloosheid

Het kabinet kondigde eerder aan € 67 miljoen beschikbaar te stellen voor de aanpak van werkloosheid onder ouderen. Daarvan is € 39 miljoen bedoeld om netwerkbijeenkomsten en inspiratiedagen voor oudere werklozen te organiseren en gaat  28 miljoen euro naar scholingsvouchers en plaatsingsbonussen. Werklozen en werkgevers kunnen per direct aanspraak maken op deze regelingen.

Scholingsvoucher

Werkgevers en werkzoekenden kunnen een scholingsvoucher voor maximaal € 750 aanvragen voor om- en bijscholing. Voorwaarde is dat er concreet uitzicht moet zijn op een baan.

Plaatsingsbonus

UWV en de uitzendbranche willen met de plaatsingsbonus meer 55-plussers aan het werk krijgen. De bonus wordt hoger naarmate het uitzendbureau de werknemer langer plaatst. De bonus is € 300 bij een plaatsing van minimaal 3 maanden. Daar komt € 700 bovenop bij een plaatsing van minimaal zes maanden. Bij plaatsing van minimaal een jaar bedraagt de bonus in totaal € 1500 . Voorwaarde is dat de 55-plusser voor minimaal de helft van het aantal uren waarvoor hij een uitkering ontvangt, aan de slag gaat. Daarbij geldt een minimum van gemiddeld 12 uur per week.

Oudere werklozen

Ook in de sectorplannen kunnen afspraken worden gemaakt om oudere werklozen aan de slag te krijgen. Voor deze plannen heeft het kabinet in totaal € 600 miljoen uitgetrokken. Als in een sectorplan al voorzien is in vergoeding van de kosten voor opleiding of een bonus voor plaatsing, wordt hiervoor geen financiële bijdrage toegekend door UWV.

Bron: Rijksoverheid

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Actieplan 55-plus werkt

(1662x gelezen) | uitzendbureaus,UWV,actieplan,werkloosheid