Nieuws

Datum: vrijdag 27 september 2013

Motorrijtuig ouder dan 26 jaar niet langer belastingvrij

Wat zijn de gevolgen van Prinsjesdag 2013 voor houders van motorrijtuigen?

Bepaalde oldtimers blijven vrijgesteld

Voor oldtimers van 40 jaar en ouder blijft de vrijstelling voor de motorrijtuigenbelasting (MRB) gelden. Daarnaast komt er een overgangsregeling voor personen- en bestelauto's rijdend op benzine, motorrijwielen, bussen en vrachtwagens die op 1 januari 2014 al wel 26 jaar en ouder zijn, maar nog geen 40 jaar. Deze voertuigen komen in aanmerking voor een kwarttarief in de MRB over het gehele kalenderjaar, met een maximum van € 120. Wel geldt dan de voorwaarde dat er in de maanden januari, februari en december geen gebruik wordt gemaakt van de openbare weg.

Let op!

Heeft u een personen- of bestelauto op diesel of LPG van 26 jaar en ouder maar die nog geen 40 jaar oud is, dan profiteert u niet van de overgangsregeling. Voor deze auto bent u vanaf 1 januari 2014 het volle MRB-tarief verschuldigd.

Ook belasting voor buitenlandse auto's

Het kabinet is vast van plan om ontduiking van motorrijtuigenbelasting (MRB) door in Nederland woonachtige personen die rijden in een auto met buitenlands kenteken tegen te gaan. Met onder meer verkeerscontroles, wijkacties en toepassing van automatische nummerplaatherkenning worden fraudeurs opgespoord. Nieuwe wet- en regelgeving moet leiden tot snellere naheffing van niet betaalde MRB bij deze personen. Daarnaast krijgt de Belastingdienst meer wettelijke mogelijkheden om effectiever te kunnen handhaven. Ook zullen arbeidsmigranten via gerichte voorlichting actief worden gewezen op vrijwillige registratie en wordt wanbetalers duidelijk gemaakt dat zij op een harde aanpak kunnen rekenen.

Woonplaatsvermoeden

In de Wet op de motorrijtuigenbelasting wordt een woonplaatsvermoeden opgenomen. Dat wil zeggen dat iemand voor de MRB wordt gezien als een ingezetene van Nederland als hij is ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) of zich had moeten inschrijven in de GBA. Iemand heeft wel de mogelijkheid aan te tonen dat zijn hoofdverblijf niet in Nederland is.

Belastingplicht na inschrijven GBA

Vanaf het moment dat iemand zich inschrijft of had moeten inschrijven in de GBA, begint de belastingplicht en is hij MRB verschuldigd. Ook de naheffingsmogelijkheden worden verruimd. In plaats van maximaal twaalf maanden is naheffing mogelijk vanaf de datum dat de belastingplicht aanvangt. Tot slot krijgt de Belastingdienst de mogelijkheid om een verzuimboete op te leggen van maximaal € 4.920.

Benieuwd naar de overige gevolgen voor u als houder van een motorrijtuig? Download hier gratis de whitepaper.

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Voertuig ouder dan 26 jaar niet langer belastingvrij

(1748x gelezen) | auto,belasting,Prinsjesdag,whitepaper,oldtimer,MRB oldtimer,GBA