Nieuws

Datum: vrijdag 13 september 2013

Veel werknemers begrijpen loonstrook niet

Werknemers vinden het belangrijk dat hun salaris correct berekend en uitbetaald wordt, maar aan de loonstrook zelf wordt door zowel de werknemer als de werkgever weinig aandacht besteed.

Wat staat er nu eigenlijk?

Uit een onderzoek van AFAS Software en HR-kiosk.nl blijkt dat 60% van de werknemers zijn loonstrook niet regelmatig bekijkt. Tevens geeft een derde van de werkgevers aan dat een meerderheid van de medewerkers de informatie op de loonstrook niet begrijpt.  

Imagoprobleem

'Het is duidelijk dat de loonstrook kampt met een imagoprobleem,' zegt Bas van der Veldt, CEO van AFAS Software. 'Hij wordt in veel gevallen niet bekeken, omdat werknemers hem niet snappen en er voor hun gevoel dus niets aan hebben. Maar de loonstrook kan juist een zeer waardevol communicatiemiddel zijn, mits er een aantal aanpassingen wordt gedaan.

Slechte presentatie

Door de overvloed aan informatie wordt vaak alleen het uitbetaalde bedrag gecontroleerd, terwijl er wel degelijk andere relevante  gegevens op staan. De loonstrook is al vereenvoudigd met de introductie van het uniforme loonbegrip begin dit jaar, maar nog steeds worden medewerkers vaak geen wijs uit wat er precies staat. De manier waarop het gepresenteerd wordt, kan veel beter. Veel bedrijven weten alleen nog niet dat dit ook echt mogelijk is.'  

Minder druk op personeels- en salarisadministratie

In het onderzoek, dat werd uitgevoerd onder bijna 150 HR-managers, blijkt eens te meer dat HR-afdelingen veel tijd kwijt zijn met het beantwoorden van vragen over de loonstrook. Meer dan de helft van de ondervraagde HR-managers geeft aan dat ze hier juist minder tijd aan willen besteden. 'Wanneer medewerkers elke maand een loonstrook ontvangen die voor hen relevante en duidelijke informatie bevat, zullen er minder vragen gesteld worden over de loonstrook. De administratieve druk op de personeels- en salarisadministratie wordt hierdoor aanzienlijk verlaagd,' vervolgt Van der Veldt.

Geldproblemen

In een recente publicatie laat het Nibud weten dat vier op de vijf bedrijven werknemers hebben met geldproblemen. De bijbehorende verzoeken om een voorschot of een lening, overwerken, vakantiedagen in geld uitbetaald willen krijgen en loonbeslagen bezorgt de salarisadministratie een flinke hoeveelheid extra werk. Deze resultaten onderstrepen het belang om de administratieve lastendruk binnen HR-afdelingen te verlagen.

Geen vragen meer

Door het optimaliseren van de loonstrook kunnen vragen over bijvoorbeeld bruto-netto berekeningen eenvoudig voorkomen worden, waardoor de salarisadministratie zich kan richten op het ondersteunen van medewerkers met geldproblemen en het voorkomen van dergelijke problemen in de toekomst.  

Afnemen van schulden

'Naast dat medewerkers minder snel met vragen zullen komen over hun loonstrook, kan het vereenvoudigen van de loonstrook en het toevoegen van extra informatie de financiële bewustwording van medewerkers vergroten, waardoor de kans op schulden in de toekomst wellicht afneemt. En zo is de cirkel rond,' besluit Van der Veldt.

Naar overzicht

Anderen bekeken

Meer weten?

Hendri Meilink

0523-264785
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Veel werknemers begrijpen loonstrook niet

(2183x gelezen) | salarisadministratie,loonstrook,personeels- en salarisadministratie,personeel & salaris