Nieuws

Datum: vrijdag 20 september 2013

Subsidienieuws Prinsjesdag 2013: EZ breidt Topsectorenbeleid uit

Het ministerie van Economische Zaken wil de komende jaren nog meer inzetten op ondernemerschap en innovatie, het Topsectorenbeleid, en gaat het beleid verder uirollen.

EZ plant vervolgstappen Topsectorenbeleid

Zo staan voor 2014 de volgende vervolgstappen gepland: 

  • de samenwerkingsverbanden in de topsectoren (zogenaamde ecosystemen) worden sterker verbonden aan de maatschappelijke opgaven die ook in het nieuwe Europese onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 een grote rol spelen;
  • ter bevordering van ambitieus ondernemerschap worden extra financieringsmogelijkheden ontwikkeld voor ondernemers in de vroege fase. Ook worden de mogelijkheden verruimd om innovatieve ondernemers aan Nederland te binden, onder andere met speciale visa voor internationale start ups;
  • de TKI-toeslagregeling zal op basis van de in 2013 opgedane ervaring worden vereenvoudigd en verruimd. Verder zal een stroomlijning met de MIT-regeling 2014 plaatsvinden.

Innovatieprestatiecontracten

Vanaf 2014 wordt het budget voor de Innovatieprestatiecontracten (IPC) volledig ingezet op de MIT-regeling. In 2014 zal het budget voor de MIT daarbij worden gehandhaafd op het niveau van 2013 (€ 22 miljoen).

Bedrijfslevenbeleid Bedrijfsfinanciering

De Borgstelling mkb-kredieten (BMKB) wordt tot uiterlijk 31 december 2014 verruimd door het borgstellingspercentage te verhogen van 45% naar 67,5% met een maximumborgstelling van € 200.000 en door het maximumbedrag waarvoor de overheid borg staat te verhogen van € 1 miljoen naar € 1,5 miljoen.

GO-regeling voor niet-banken

In aanvulling op de pilot van de openstelling BMKB voor niet-bancaire financiers wordt de Regeling garantie ondernemingsfinanciering (GO) nu ook in eerste instantie als pilot tot 31 december 2014 opengesteld voor niet-banken. Daarnaast wordt de maximumgarantie van de GO op individuele leningen tijdens deze periode verhoogd van € 25 miljoen naar € 75 miljoen.  Voor microkrediet komt € 30 miljoen beschikbaar via de Stichting Microkrediet Nederland. Het kredietplafond voor stichting Qredits wordt zo verhoogd tot € 100.000 à € 150.000, waarmee zo'n 3000 kleine bedrijven financiering krijgen die zij anders niet zouden verwerven.  

Nieuwe financieringsvormen

Er komt nog in 2013 € 5 miljoen beschikbaar voor financiële en organisatorische ondersteuning van nieuwe financieringsvormen zoals crowdfunding en kredietunies en voor voorlichting en kennisvergroting bij het mkb over (alternatieve) financiering. Bovendien komt er een nieuwe faciliteit voor informele investeerders en voor startende innovatieve bedrijven en bestaande innovatieve midden- en kleinbedrijven (vroege fase financiering). In 2013 wordt € 75 miljoen vrijgemaakt voor deze twee zaken.

Energie-innovatie en topsectorenbeleid

Energie-innovatie In het kader van het topsectorenbeleid wordt in 2014 in totaal € 118 miljoen verplichtingenruimte ter beschikking gesteld voor het aangaan van nieuwe projecten in energie-innovatie. Het betreft € 50 miljoen uit de innovatiemiddelen van de SDE+ en € 43 miljoen uit de energie-innovatiemiddelen. In het Energieakkoord is bepaald dat er overheidsmiddelen beschikbaar komen voor een innovatieprogramma voor demonstratieprojecten die gericht zijn op versnelling van commercialisering vanuit de Topsector Energie ten behoeve van de export. Het budget hiervoor loopt op van € 25 miljoen in 2014 tot structureel € 50 miljoen vanaf 2017. 

Bron: de Jong & Laan subsidieadviseurs

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Subsidienieuws Prinsjesdag 2013: EZ breidt Topsectorenbeleid uit

(1864x gelezen) | financieringsvormen,Prinsjesdag,innovatie,bedrijfsfinanciering,subsidie