Nieuws

Datum: woensdag 25 september 2013

Nog één jaartje crisis voor de werkgever

Wat zijn de gevolgen van Prinsjesdag 2013 voor werkgevers?

Opnieuw 'eenmalige' crisisheffing

De eenmalige werkgeversheffing voor hoge lonen (crisisheffing), die werkgevers dit jaar moesten betalen wanneer hun werknemers in 2012 meer verdienden dan € 150.000, komt volgend jaar nog een keer terug. Voor elke werknemer die dit jaar een loon heeft van meer dan € 150.000, moet u als werkgever in 2014 over het meerdere wederom 16% belasting betalen.

Loon uit tegenwoordige dienstbetrekking

Het gaat daarbij om het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking over het hele jaar 2013, dus inclusief alle structurele en incidentele beloningen en dus ook inclusief de bijtelling auto.

Tip

Inmiddels is er een bezwaarprocedure opgestart tegen de crisisheffing 2013. Het kabinet heeft laten weten dat deze werkgeversheffing alleen nog in 2014 terugkomt en dat het dus geen structurele aangelegenheid wordt.

Werkkostenregeling pas later verplicht

De verplichte invoering van de Werkkostenregeling is uitgesteld tot 1 januari 2015. U krijgt dus nog een jaar langer de tijd om te kiezen voor het oude systeem van (vrije) vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer of om de overstap te maken naar de Werkkostenregeling.

Kritiek op Werkkostenregeling

Op de Werkkostenregeling zoals die nu is vormgegeven, is forse kritiek. De regeling zou moeten zorgen voor vereenvoudiging en vermindering van de administratieve lasten, maar de praktijk ervaart dit anders. Slechts een minderheid van de werkgevers heeft tot nu toe de overstap gemaakt. Er zijn vergaande plannen om de regeling te vereenvoudigen en daarmee aantrekkelijker te maken voor het midden- en kleinbedrijf.

Tip

De Werkkostenregeling mag dan met een jaar zijn uitgesteld, er is zeker geen sprake van afstel. Omdat de overstap naar de regeling heel wat voeten in de aarde heeft, is het verstandig om u op tijd voor te bereiden.

Benieuwd naar de overige gevolgen voor u als werkgever? Download hier gratis de whitepaper.

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Nog één jaartje crisis voor de werkgever

(3090x gelezen) | Werkgeversheffing,crisisheffing,belasting,whitepaper,Prinsjesdag