Nieuws

Datum: maandag 9 september 2013

Kabinet overtuigd van daling pensioenpremies

Het kabinet is ervan overtuigd dat de pensioenpremies zullen dalen door de voorgenomen verlaging van de jaarlijkse pensioenopbouw.

Evenwichtige belangenbehartiging  

In een brief aan de Eerste Kamer schrijft staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) dat pensioenfondsen verplicht zijn rekening te houden met de belangen van al hun deelnemers. Als fondsen zonder meer zeggen dat de premies niet zullen dalen 'lijkt van evenwichtige belangenbehartiging geen sprake'.

Daling van de premie

Bovendien is een lagere pensioenopbouw 'per definitie minder duur dan een hogere', schrijft Weekers. Hij wijst erop dat ook het Centraal Planbureau rekening houdt met een premiedaling van 6 miljard euro.

Langer werken, dus langer sparen

Het kabinet wil in 2015 de jaarlijkse pensioenopbouw verlagen van 2,25 naar 1,85 procent. Het vindt dat dat kan omdat iedereen in de toekomst later met werken stopt en dus langer voor zijn pensioen kan sparen.

De meerderheid is tegen

Het pensioenplan is omstreden. In de Tweede Kamer stemden alleen de regeringspartijen VVD en PvdA voor. De hele oppositie was tegen, waardoor het voorstel dreigt te sneuvelen in de Senaat. Daar heeft het kabinet geen meerderheid.

Pensioenfondsen geen belang 

Voor oppositiepartijen als CDA en D66, die een lagere pensioenopbouw in principe niet afwijzen, is het essentieel dat de pensioenpremies door de lagere opbouw ook echt dalen. De pensioenfondsen hebben tot dusver echter laten weten niets te voelen voor een premiedaling. Veel fondsen hebben het financieel moeilijk en zeggen het premiegeld hard nodig te hebben.

Bezuiniging van 3 miljard

Voor het kabinet is het van groot belang dat het wetsvoorstel het haalt. Het moet voor de schatkist een bezuiniging van bijna 3 miljard opleveren.

Naar overzicht

Meer weten?

Ron Mulder

0548-537470
NaN

Stel uw vraag

Verwante artikelen

Deel op:

De Jong en Laan - Kabinet overtuigd van daling pensioenpremies

(1598x gelezen) | pensioen,premies,bezuinigen,premiedaling