Nieuws

Datum: woensdag 14 augustus 2013

Zwangerschapsuitkeringen onder voorwaarden onbelast

Het gonsde al enige tijd, de discussie rondom de belastbaarheid van zwangerschapsuitkeringen en hoe om te gaan met de (aftrek van) premies voor de verzekering daarvoor.

Meer duidelijk 

Vanmorgen bracht Staatssecretaris Weekers van het Ministerie van Financiën hier meer duidelijkheid in.

Zwangerschapsuitkering particuliere (arbeidsongeschiktheids)verzekering

Het moet gaan om zwangerschapsuitkeringen uit een particuliere (arbeidsongeschiktheids)verzekering. Vast staat nu dat deze uitkeringen niet kwalificeren als periodieke uitkeringen ter zake van invaliditeit, ziekte of ongeval (artikel 3.124, eerste lid, onderdeel c, van de Wet inkomstenbelasting 2001).

Loondoorbetalingen en uitkeringen

De loondoorbetalingen die werkneemsters tijdens zwangerschapsverlof ontvangen en de uitkeringen die worden genoten op grond van de ZEZ-regeling zijn en blijven belast.

Bezwaar maken of ambsthalve vermindering

Geniet u een dergelijke uitkering of heeft u die in voorgaande vijf jaren ontvangen? Neem dan contact op met een van onze adviseurs. Wij bekijken dan of u bezwaar kunt maken of ambtshalve vermindering kunt vragen voor de aanslagen die al definitief zijn.

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Zwangerschapsuitkeringen onder voorwaarden onbelast

(2170x gelezen) | arbeidsongeschiktheid,uitkering,bezwaar maken,zwangerschap