Nieuws

Datum: woensdag 28 augustus 2013

Kabinet: toeslagen veel eenvoudiger

Het kabinet wil het systeem van toeslagen veel eenvoudiger maken. Volgens Haagse bronnen zijn daarover afspraken gemaakt in het overleg over de begroting voor volgend jaar.

Goed voor Nederland

De ministers Dijsselbloem en Asscher wilden er inhoudelijk niets over kwijt; ze zeiden alleen dat de coalitie een akkoord heeft bereikt over de begroting en dat het kabinet dat pakket nu gaat uitwerken. Dijsselbloem zei dat het een pakket is dat goed is voor Nederland. Zoals bekend komen er extra bezuinigingen van 6 miljard euro. Maar Dijsselbloem benadrukte dat het niet alleen gaat over bezuinigingen.

Eén regeling voor alle toeslagen

Naar verluidt is het de bedoeling dat er vanaf 2017 één regeling is voor alle toeslagen, en mensen krijgen minder toeslag naarmate ze meer inkomen hebben. De huurtoeslag en zorgtoeslag, de ouderenkorting en het kindgebonden budget zouden allemaal onder die regeling vallen.

Vermogen

Eerder dit jaar adviseerde de commissie-Van Dijkhuizen al het systeem te veranderen. Volgens Haagse bronnen gaat ook het vermogen gedeeltelijk meetellen bij de vraag of iemand in aanmerking komt voor een toeslag en dat zou al in 2015 ingaan.

Eenmalige uitkering lage inkomens

Volgens Haagse bronnen daalt de koopkracht volgend jaar gemiddeld één procent. Daarbij zouden de middeninkomens iets beter af zijn dan de hoogste en de laagste. Om de pijn voor de laagste inkomens te verzachten krijgen die een eenmalige uitkering van 100 euro.

Inkomensafhankelijke zorgpremie

Een belastingverhoging die vorig jaar werd afgesproken na de commotie over de inkomensafhankelijke zorgpremie gaat eerder in dan de bedoeling was. Het kabinet kreeg vorige week nog te maken met een tegenvaller van 1 miljard euro door stijgende WW-uitgaven. Die zou voor het grootste deel zijn weggewerkt.

Schenken

Voor de zomer tekende zich al af dat het kabinet het makkelijker wil maken belastingvrij te schenken. Het wil mensen verleiden hun spaargeld aan te spreken en dat aan hun kinderen te schenken. Die moeten dat dan gebruiken om hun hypotheekschuld af te lossen.

Ontslagvergoedingen

Verder wordt de nullijn voor ambtenaren verlengd, worden belastingtarieven niet geïndexeerd en worden ministeries gekort op hun budget. Ook wordt het fiscaal gunstig wegzetten van ontslagvergoedingen aangepakt.

Bron: NOS.nl

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Kabinet: toeslagen veel eenvoudiger

(1815x gelezen) | bezuinigen,schenken,kabinet,toeslagen