Nieuws

Datum: donderdag 8 augustus 2013

Inhoudingsplicht voor privégebruik bestelauto door stagiairs

Hof Amsterdam oordeelt dat een bv inhoudingsplichtige is voor het privégebruik van - aan vier stagiairs - ter beschikking gestelde bestelauto's

Uitsluitend geschikt vervoer personen

De Citroën Berlingo's zijn niet door aard en inrichting (nagenoeg) uitsluitend geschikt voor het vervoer van personen.

Privégebruik bestelauto

Een loodgieters-, waterfitters-, gasfitters- en centrale verwarmingsbedrijf stelt een bestelauto ter beschikking aan vier stagiairs voor hun werkzaamheden. Het gaat om Citroën Berlingo's. Aan de bv is een naheffingsaanslag loonheffingen opgelegd in verband met privégebruik van de auto's door de stagiairs.

Inhoudingsplichtige 

Hof Amsterdam oordeelt dat de bv voor het privégebruik van de ter beschikking gestelde auto's als inhoudingsplichtige kan worden aangemerkt. Eerder kwam de rechtbank tot eenzelfde oordeel, maar op ander gronden.

Werkzaam in de bv

De rechtbank vindt dat er sprake is van een privaatrechtelijke dienstbetrekking en het hof van een fictieve dienstbetrekking in de zin van artikel 3 lid 1 onderdeel e Wet LB (tekst 2006-2008). Niet in geschil is dat de stagiairs bij de bv praktisch werkzaam zijn om in het bedrijf vakbekwaamheid te verwerven en dat ook overigens is voldaan aan de voorwaarden die de wetsbepaling stelt.

Personenvervoer niet belemmerd

Het hof oordeelt vervolgens dat er geen reden is de forfaitaire bijtelling achterwege te laten. Het hof beslist dat er geen sprake is van een bestelauto die door aard of inrichting (nagenoeg) uitsluitend geschikt is voor vervoer van goederen, omdat de bv niet ervan doet blijken dat de bijrijdersstoel door vervuiling of anderszins niet (meer) geschikt is om te worden gebruikt voor het vervoer van personen en de auto ook overigens niet zodanig is vervuild of anderszins ongeschikt dat personenvervoer daardoor wezenlijk wordt belemmerd. Het hof verklaart het hoger beroep van de bv ongegrond.

Bron: Accountancynieuws 

 

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Inhoudingsplicht voor privégebruik bestelauto door stagiairs

(2095x gelezen) | bestelauto van de zaak,privégebruik bestelauto,inhoudingsplicht,verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto