Nieuws

Datum: donderdag 18 juli 2013

Subsidiekansen voor ondernemers en organisaties in Overijssel

De Provincie Overijssel heeft een aantal interessante subsidiemogelijkheden gepubliceerd voor bedrijven en organisaties binnen de provinciegrenzen. De Jong & Laan Subsidieadviseurs selecteerde vier aantrekkelijke subsidiekansen.

'Initiatieven van onderop' krijgen Overijsselse subsidie

De Subsidieregeling initiatieven van onderop 'Sociaal Kapitaal Overijssel' stimuleert initiatieven van onderop: activiteiten die bijdragen aan de sociale kwaliteit, waarbij een groep van minimaal twee inwoners van Overijssel het initiatief neemt.

  • Projecten moeten betrekking hebben op sociale cohesie, sociaaleconomische zekerheid, eigen kracht (zelfredzaamheid) of maatschappelijke participatie.
  • De subsidie bedraagt, afhankelijk van het project, maximaal 80% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 100.000 per aanvraag. Aanvragen kunnen tot en met 1 september a.s. worden ingediend.

Bijdrage voor toeristische 'product markt partner combinaties' (PMPC) in Overijssel

De PMPC stimuleert 'product markt partner combinaties' op het gebied van vrijetijd-economische producten of diensten die worden ontwikkeld door samenwerkende ondernemers of organisaties uit de regio. In aanmerking komen toeristische ondernemingen of organisaties werkzaam in de sectoren natuur, cultuur, sport of zorg. De regeling bestaat uit twee onderdelen:

  • Businesscase PMPC: De subsidie bedraagt 70% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 7000;
  • Realisatie PMPC: De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 200.000 per aanvrager.
    Er kan per direct subsidie worden aangevraagd. De einddatum van de regeling is nog niet vastgesteld.

Overijsselse subsidie voor verwijdering asbestdaken bedrijfslocaties

Overijssel heeft de 'Subsidieregeling verwijdering asbestdaken bedrijfslocaties' gepubliceerd. In aanmerking komen bedrijven (Agrariërs uitgezonderd) die in het bezit zijn van één of meerdere gebouwen met een asbestdak.

  • De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 3 per m2 asbestdak dat verwijderd en afgevoerd wordt, met een maximum van € 25.000 per aanvrager.
  • Het subsidieplafond voor 2013 bedraagt € 300.000. Er kan per direct subsidie worden aangevraagd, er is nog geen einddatum vastgesteld.

Extra budget voor Subsidieregeling Kulturhusen Overijssel

De provincie Overijssel stelt € 775.000 extra beschikbaar voor de Subsidieregeling Kulturhusen. Het geld is bestemd voor de onderdelen haalbaarheidsonderzoek, de bouw of verbouw van een kulturhus of het leveren van een impuls aan de programmering of het beheer. Er kan per direct subsidie worden aangevraagd, er is nog geen einddatum vastgesteld.

Bron: de Jong & Laan Subsidieadviseurs

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Subsidiekansen voor ondernemers en organisaties in Overijssel

(2118x gelezen) | subsidies,subsidieregeling,de Jong & Laan subsidieadviseurs,subsidie aanvragen