Nieuws

Datum: dinsdag 2 juli 2013

Evaluatie innovatiebox

De Staatssecretaris van Financiën heeft aan de Tweede Kamer een brief geschreven die handelt over de stand van zaken aangaande de evaluatie van de innovatiebox.

Stimuleren van innovatie

De Staatssecretaris van Financiën heeft aan de Tweede Kamer een brief geschreven die handelt over de stand van zaken aangaande de evaluatie van de innovatiebox. De innovatiebox is een fiscaal instrument in de vennootschapsbelasting ter stimulering van innovatie.

Belastingvoordelen

Het is een optionele regeling die de mogelijkheid biedt om zelfontwikkelde immateriële activa toe te delen aan een fiscale boxruimte waarin, onder voorwaarden, de netto voordelen belast zijn met een effectief tarief van 5%. De staatssecretaris deelt mee dat tijdens de voorbereidende werkzaamheden voor het uitvoeren van de evaluatie gebleken is dat, getuige het snel toenemende aantal gebruikers, de regeling nog in de opstartfase zit.

Representatieve evaluatie

Het lijkt erop dat het structurele effect nog niet is bereikt. Er zijn op dit moment nog onvoldoende gegevens beschikbaar om een kwantitatieve uitspraak te doen over de effectiviteit van de regeling. De staatssecretaris vindt het verstandig de evaluatie te baseren op tenminste 3 jaren na invoering van de innovatiebox. Dit impliceert volgens zijn zeggen dat een representatieve evaluatie (over de jaren 2010, 2011 en 2012) uiterlijk in 2015 gereed moet zijn. Hij zal die laten uitvoeren door een extern bureau.

Rapportage over gebruik en gebruikers 

Daarnaast zegt hij de Tweede Kamer toe dat hij de Kamer in 2014 een zo compleet mogelijke rapportage zal toesturen over het gebruik en de gebruikers van de innovatiebox in de periode 2010-2012, onder ander op basis van de Vpb-aangiften 2010, 2011 en 2012.

Bron: taxlive.nl

Naar overzicht

Meer weten?

Tom Meuleman

06-46098578
NaN

Stel uw vraag

Anderen bekeken

Verwante artikelen

Deel op:

De Jong en Laan - Evaluatie innovatiebox

(1965x gelezen) | innovatiebox,innovaties,WBSO,RDA,belastingbesparing