Nieuws

Datum: dinsdag 16 juli 2013

Duurzame stal (ver)bouwen met subsidie

Ondernemers die willen investeren in de huisvesting van dieren en daarbij rekening houden met dierenwelzijn kunnen weer subsidie aanvragen.

15 tot en met 30 augustus 2013

De openstelling van de subsidie Investeringen in integraal duurzame stallen en houderijsystemen (RLS) is van 15 augustus tot en met 30 september 2013.

€ 8 miljoen beschikbaar

Het ministerie van Economische Zaken stelt € 8 miljoen beschikbaar voor deze subsidie. Er wordt maximaal 40% vergoed van de kosten die onder de subsidie vallen, met een maximum van € 250.000 per aanvraag.

Wanneer in aanmerking?

DR-Loket: 'Ligt uw stal in een Natura 2000-gebied met stikstofproblemen of maximaal drie kilometer daarbuiten? Dan kunt u in aanmerking komen voor subsidie. Met de lijst van Natura 2000-gebieden met stikstofproblemen en een programma om de afstand te bepalen tot het gebied kunt u zien of uw stal aan deze voorwaarde voldoet. De lijst met gebieden en de overige voorwaarden van de subsidie vindt u bij Investeringen in integraal duurzame stallen (RLS).'

Bron: de Jong & Laan Subsidieadviseurs

Naar overzicht

Meer weten?

Willem Been

0592 544 030
NaN

Neem nu contact op

Anderen bekeken

Deel op:

De Jong en Laan - Duurzame stal (ver)bouwen met subsidie

(1743x gelezen) | Agro-adviseurs,milieu-investeringen,subsidie landbouwers