Nieuws

Datum: woensdag 3 juli 2013

Beperking belastingvrij pensioen- en lijfrentesparen in box 3

In verband met de toegenomen levensverwachting en de verhoging van de AOW- en pensioenrichtleeftijd, heeft het Kabinet voorgesteld om de jaarlijkse pensioenopbouw te verlagen.

Sociaal akkoord

Naar aanleiding van het sociaal akkoord wordt een beperkte mogelijkheid voor belastingvrij pensioen- en lijfrentesparen in box 3 voorgesteld (Tweede Kamer 33610, Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentage en maximering pensioengevend inkomen (Witteveen 2015)).

Langer pensioen opbouwen

De pensioenrichtleeftijd gaat volgend jaar in een keer omhoog van leeftijd 65 naar leeftijd 67. Werknemers hebben dan langer de tijd om hun pensioen op te bouwen. Dit is voor het Kabinet een van de redenen om de pensioenopbouw te verlagen.

Twee onderdelen

Deze verlaging valt uiteen in twee onderdelen. Enerzijds worden de maximum opbouwpercentages verlaagd. Anderzijds wordt pensioenopbouw boven een pensioengevend salaris van € 100.000 niet langer fiscaal gefaciliteerd.

Aanvulling versoberde pensioenopbouw 

Naar aanleiding van het sociaal akkoord is in een Voorontwerp Nota van Wijziging een kleine aanvulling gekomen op deze versoberde pensioenopbouw. Tot een wettelijk vastgesteld maximum mogen werknemers belastingvrij pensioensparen in box 3. De pensioenpremie wordt direct tot het loon gerekend, maar het box 3-vermogen wordt niet direct verhoogd. Deze verruiming ziet zowel op de jaarlijkse opbouw als op de opbouw van pensioen bij een inkomen van meer dan € 100.000.

Lijfrentes  

Voor lijfrentes is hetzelfde voorgesteld als voor pensioenen. De mogelijkheid om lijfrentepremie af te trekken wordt verlaagd en lijfrenteopbouw bij een inkomen boven de € 100.000 is niet langer fiscaal gefaciliteerd. Tegelijkertijd komt er een beperkte mogelijkheid voor belastingvrij lijfrentesparen in box 3.

Het wetsvoorstel moet in 2015 ingaan.

Gevolgen

Het Kabinet gaat ervan uit dat ook na de versobering van de pensioenopbouw iedere werknemer in staat is voldoende pensioen op te bouwen. De sociale partners mochten met een alternatief komen. Dat alternatief is de in de Nota van Wijziging voorgestelde mogelijkheid van belastingvrij pensioensparen in box 3. In cijfers heeft de versobering van de pensioenopbouw de volgende gevolgen:

Opbouw ouderdompensioen

(Het partnerpensioen en het wezenpensioen worden van het ouderdomspensioen afgeleid)

  2013
(huidig jaar)
2014
(aangenomen)
2015 LB
(voorgesteld)
2015 box 3
(voorgesteld)
Eindloonregeling 2% 1,9% 1,55% 0,050%
Middelloonregeling 2,25% 2,15% 1,75% 0,056%
Beschikbare premieregeling Opbouw in 35 jaar tot 70% van het pensioengevend loon Opbouw in 37 jaar tot 70% van het pensioengevend loon Opbouw in 40 jaar tot 70% van het gemiddeld pensioengevend loon

Opbouw in 40 jaar tot 2,24% van het gemiddeld pensioen-gevend loon

Opbouw lijfrente

  2013
(huidig jaar)
2014
(aangenomen)
2015 LB
(voorgesteld)
2015 box 3
(voorgesteld)
Maximumopbouwpercentage  17% 15,5%   12,7%  0,406%
Maximum premiepercentage  € 162.457  € 162.457  € 100.000 -/- AOW-franchise  6,444% voor zover inkomen > € 100.000
Weging factor A  7,5  7,2  6,4  n.v.t.

Bron: Plein+ 

Naar overzicht

Meer weten?

Ron Mulder

0548-537470
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Beperking belastingvrij pensioen- en lijfrentesparen in box 3

(2717x gelezen) | pensioen,box 3,lijfrentepremies,aow-leeftijd,sociaal akkoord