Nieuws

Datum: donderdag 4 juli 2013

Aftrek specifieke zorgkosten wordt afgeschaft per 1 januari 2014

In het regeerakkoord dat VVD en PVDA op 29 oktober 2012 hebben gepresenteerd, is opgenomen dat de aftrek voor specifieke zorgkosten per 1 januari 2014 vervalt.

Aftrekbare specifieke zorgkosten

Aftrekbare specifieke zorgkosten zijn uitgaven voor bijvoorbeeld:

  • Bepaalde hulpmiddelen (gehoorapparaat, steunzolen)
  • Aanpassingen aan een woning
  • Extra kleding en beddengoed

Doe uitgaven nu nog

Het is dus verstandig om in 2013 nog bepaalde uitgaven te doen voor bijvoorbeeld de aanpassing van een woning voor gehandicapten of personen met een functiebeperking (denk aan bredere deuren, een egaal tuinpad of aanpassing badkamer). Hierbij geldt wel dat er een medische indicatie moet zijn en dat het gaat om het deel van de kosten dat niet vergoed wordt uit de WMO of door de verzekeraar.

Aftrekbare uitgaven

Daarnaast kunnen in 2013 nog aftrekbare uitgaven gedaan worden voor aanpassingen van zaken die hoofdzakelijk (lees: voor 70% of meer) door zieke of invalide personen worden gebruikt. Een aantal voorbeelden hiervan is een aangepaste auto of fiets, een traplift of een blindengeleidehond.

Hoogte verzamelinkomen

De specifieke zorgkosten zijn aftrekbaar voor zover zij de drempel te boven gaan. Deze drempel wordt gerelateerd aan de hoogte van het verzamelinkomen. De drempel is minimaal € 125 en bij een verzamelinkomen tot € 39.618 een bedrag van maximaal € 653. Bij een hoger verzamelinkomen dan € 39.618 wordt de drempel naar rato verhoogd met 5,75% van het hogere verzamelinkomen.

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Aftrek specifieke zorgkosten wordt afgeschaft per 1 januari 2014

(2999x gelezen) | zorgpremie,aftrekposten,zorgtoeslag,specifieke zorgkosten