Nieuws

Datum: woensdag 26 juni 2013

Overheidsbeleidprikkels Nieuwe Ziektewet: bereid u voor

Bedrijven die met veel tijdelijke krachten werken lopen in verband met de modernisering van de Ziektewet (ZW) het risico vanaf 2014 hogere lasten te krijgen.

Bereid u voor

Bereid u dus terdege voor op de veranderingen, want hoe hoger het ziekteverzuim is binnen uw organisatie, hoe hoger de sectorpremie wordt.

WIA-instroom

De WIA-instroom van vaste medewerkers is door het prikkelbeleid van de overheid de afgelopen twee decennnia aanzienlijk gedaald. Toch is de WIA-instroom ondanks alle maatregelen door de flexwerkers sterk toegenomen. Reden voor de overheid maatregelen te treffen om ook de WIA-instroom van deze categorie werknemers in te dammen.

Modernisering Ziektewet

Onderdeel van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BEZAVA), ook wel Modernisering Ziektewet genoemd, is dat er in 2014 en 2015 een aparte premiedifferentiatie komt voor de WGA voor flexmedewerkers, met uitsluitend een publieke verzekeringsmogelijkheid.

WGA-premie

Met ingang van 2016 worden WGA-vast en WGA-flex samengevoegd tot één gedifferentieerde WGA-premie en ontstaat voor u de mogelijkheid u privaat te verzekeren door voor het geheel WGA-eigenrisicodrager te worden.

Kleine werkgevers

In 2014 worden de financiële prikkels van de overheid voor grote en middelgrote bedrijven dus zichtbaar. Voor kleine werkgevers tot tien werknemers verandert er niets. Echter wel over de instroom in de Ziektewet of WGA van flexwerkers in 2012.

Berekening ziektewetpremie

UWV berekent namelijk de ziektewetpremie aan het einde van het jaar voor het jaar dat volgt. UWV heeft daarvoor uw definitieve Ziektewet- en loongegevens nodig. Dit wordt T-2 genoemd. Deze wijze van premieberekening wordt ook bij de WGA-gedifferentieerde premie gehanteerd.

Schadebeheersing

Werkgevers krijgen dus een nog groter belang bij schadebeheersing. Schadebeheersing begint bij een goede administratie. Een werkgever zal nog zorgvuldiger zijn Ziektewet- en WIA-administratie moeten bijhouden en de handelingen van UWV en verzekeraar moeten controleren. Uit ervaring is gebleken dat beide partijen veel fouten maken in de uitvoering van de ZW en de WIA.

WGA-eigenrisicodrager

Als u al WGA-eigenrisicodrager bent, moet u per 2016 in ieder geval beslissen of u het risico wenst uit te breiden met de WGA-vangnetuitkeringen (WGA-flex) of terug te keren naar de publieke verzekering bij UWV.

Minimumpremie

In dat laatste geval betaalt u niet de minimumpremie, maar leiden eventuele WGA-vangnetuitkeringen aan uw ex-werknemers tot een hogere publieke premie . U kunt het risico van WGA-vangnetuitkeringen alleen voorkomen en/of beperken wanneer u ook voor de ZW eigenrisicodrager wordt.

Ziektewet oud-werkgevers

Vanaf 2014 worden de Ziektewet en WGA-lasten van flexwerkers rechtstreeks toegerekend aan de oud-werkgever. Volg daarom uw (ex-)werknemers als zij ziek uit dienst treden op de voet. Met of zonder hulp van derden. Echter de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij u, de (ex-)werkgever.

Bron: HRpraktijk

Naar overzicht

Meer weten?

Hendri Meilink

0523-264785
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Overheidsbeleidprikkels Nieuwe Ziektewet: bereid u voor

(1875x gelezen) | WGA,arbeidsongeschiktheid,Ziektewet,WIA,modernisering ziektewet