Nieuws

Datum: woensdag 12 juni 2013

Kostenbesparingen wagenpark liggen voor het oprapen

Een kwart van de kleine bedrijven met zakelijke auto’s kijkt voornamelijk naar de aanschafprijs, zo blijkt uit de jaarlijkse Europese ‘CVO Fleet Barometer’.

Kosten wagenpark

Dit terwijl  veel meer factoren de kosten van het wagenpark beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld het brandstofverbruik. Door hier bewust mee om te gaan kunnen werkgevers jaarlijks al gauw 600 euro per auto besparen.

CVO

CVO (Corporate Vehicle Observatory) is een internationaal expertiseplatform gericht op de zakelijke automarkt. Elk jaar wordt de Europese 'CVO Fleet Barometer' gepubliceerd. Via de enquête, uitgevoerd door het onderzoeksbureau CSA, analyseert CVO de trends en ontwikkelingen van de zakelijke automarkt.

Aanpak wagenpark

Zij peilt bij 3.652 beslissers en/of wagenpark-beheerders in Europa de mening over hun huidige en toekomstige aanpak van het wagenpark. Onderwerpen zoals het groeipotentieel van het wagenpark, de financieringsmethodes en het milieu passeren de revue.

Grote bedrijven

In Nederland blijken grote bedrijven (met 100+ medewerkers) wel naar het totale kostenplaatje van het wagenpark te kijken bij het kiezen van een bedrijfsauto. Deze grote bedrijven geven aan behoefte te hebben aan advies van leasemaatschappijen om de kosten in de hand te houden tijdens de economische crisis.

Aanschafprijs

Zo is voor een kwart van de kleine bedrijven de aanschafprijs het belangrijkste criterium tegenover 10 procent van de grote bedrijven. Vergeleken met de rest van Europa kijkt Nederland wel verder zo ligt de focus bij de autokeuze buiten Nederland nog meer op de aanschafprijs en nog minder op de totale kosten.

Fleet manager

Jeff Bolders, algemeen directeur van leasemaatschappij Arval: "Grote bedrijven hebben vaak een fleet manager in dienst. Die is zich bewust van de totale kosten van het wagenpark en verwacht hier actief advies over van leasemaatschappijen. Kleine bedrijven onderhandelen meer en focussen bijvoorbeeld bij leaseauto's op een maandelijkse 10 of 20 euro korting op de leaseprijs."

Bijkomende kosten

"Het terugdringen van het brandstofverbruik, waarmee berijders al gauw 600 euro per jaar per auto kunnen besparen, nemen ze niet in overweging. Mijn oproep aan kleine bedrijven is dus om de autokeuze breder te trekken en met hun leasemaatschappij(en) om tafel te gaan om naast de aanschaf- en leaseprijs ook de andere bijkomende kosten te bekijken. Hiermee liggen kostenbesparingen van het wagenpark echt voor het oprapen."

Bron: HRpraktijk

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Kostenbesparingen wagenpark liggen voor het oprapen

(1745x gelezen) | auto van de zaak,bedrijfsauto,wagenpark,brandstofverbruik