Nieuws

Datum: maandag 24 juni 2013

Exploitant zonnepanelen (particulier) is ondernemer voor de omzetbelasting

Het Hof van Justitie van de EU heeft in het zaak C-219/12, Fuchs, beslist dat de exploitant van zonnepanelen die alle opgewekte elektriciteit aan het net levert en de elektriciteit voor eigen gebruik afneemt van de energiemaatschappij, ondernemer is.

Exploitant zonnepanelen

Omdat alle elektriciteit tegen vergoeding aan het net wordt geleverd is de exploitant van de zonnepanelen voor het geheel ondernemer voor de omzetbelasting, ook als de hoeveelheid opgewekte elektriciteit lager is dan de hoeveelheid weer van de energiemaatschappij afgenomen elektriciteit voor privégebruik.

Privégebruik

Het opwekken van elektriciteit met zonnepanelen en het leveren van energie aan het net kan op verschillende manieren plaatsvinden. Als anders dan in het door het Hof besliste geval niet alle opgewekte elektriciteit aan het net wordt geleverd, maar een deel van de opgewekte elektriciteit meteen privé wordt gebruikt of in accu's wordt opgeslagen voor later privégebruik, leidt dat afhankelijk van de situatie tot een beperking van de aftrek van voorbelasting op de aanschaf, of tot een fictief belast privégebruik.

De kleine ondernemersregeling

Als de exploitant alleen zonnepanelen exploiteert zal hij gebruik kunnen maken van de kleine ondernemersregeling in de omzetbelasting. Als de per saldo in een jaar verschuldigde omzetbelasting (verschuldigde omzetbelasting minus de als voorbelasting te verrekenen omzetbelasting) in een jaar minder dan € 1345 bedraagt hoeft de exploitant geen omzetbelasting aan de belastingdienst af te dragen.

Administratieve verplichtingen

Hij moet wel aan de administratieve verplichtingen in het kader van de omzetbelasting voldoen, zoals het voeren van een boekhouding,  periodiek aangifte doen en het uitreiken van facturen met omzetbelasting. Als de per saldo in een jaar verschuldigde omzetbelasting meer bedraagt dan € 1345, maar niet meer dan € 1883 wordt de af te dragen belasting verminderd.

Aftrek voorbelasting

Bedraagt de per saldo verschuldigde omzetbelasting meer dan € 1883 moet deze geheel aan de belastingdienst worden afgedragen.  In het jaar van aanschaf van de zonnepanelen moet de 'gewone' kleine ondernemingsregeling worden toegepast, daardoor ontstaat er recht op aftrek van voorbelasting.

Ontheffing administratieve verplichtingen

Na het jaar van aanschaf kan, als de verschuldigde btw in dat jaar lager is € 1345, ontheffing van administratieve verplichtingen worden aangevraagd. Daardoor hoeft geen aangifte omzetbelasting meer te worden gedaan.  Ontheffing van administratieve verplichtingen leidt niet tot herziening.

Verzoek tot ontheffing

Het verzoek tot ontheffing van administratieve verplichtingen heeft geen invloed op de aftrek van voorbelasting op de kosten van aanschaf van de zonnepanelen. Als de exploitant van de zonnepanelen ook andere met omzetbelasting belaste ondernemersprestaties verricht moeten voor de toepassing van de kleine ondernemersregeling alle prestaties in aanmerking worden genomen.

Belasting terugvragen

Door toepassing van de kleine ondernemersregeling in de omzetbelasting zal in veel gevallen een voordeel ontstaan, de omzetbelasting op de aanschaf van de zonnepanelen kan van de belastingdienst worden teruggevraagd, terwijl er geen omzetbelasting hoeft te worden afgedragen.

Particulieren

Particulieren die gebruik willen maken van de door het Europese Hof geboden mogelijkheid om omzetbelasting op de aanschaf van zonnepanelen te verrekenen dienen zich zo snel mogelijk bij de belastingdienst als ondernemer voor de omzetbelasting aan te melden.

Ondernemingsvermorgen voor omzetbelasting

De Staatssecretaris van Financiën stelt zich namelijk op het standpunt de exploitant uiterlijk op het moment van aangifte over het tijdvak waarin de omzetbelasting aan hem in rekening is gebracht duidelijk moet maken dat hij de panelen tot zijn ondernemingsvermogen voor de omzetbelasting wil rekenen.

Geen recht aftrek voor belasting

Bij latere aanmelding zou de Belastingdienst zich op het standpunt kunnen stellen dat zolang de exploitant zich niet heeft aangemeld als ondernemer er überhaupt niets tot het ondernemingsvermogen te rekenen valt. Gevolg daarvan zou kunnen zijn dat de zonnepanelen als privévermogen voor de omzetbelasting moeten worden aangemerkt, waardoor er geen recht op aftrek van voorbelasting bestaat.

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Exploitant zonnepanelen (particulier) is ondernemer voor de omzetbelasting

(3412x gelezen) | belasting,kleine ondernemers,administratie,omzetbelasting