Nieuws

Datum: dinsdag 11 juni 2013

Een prijskaartje aan zuinige auto's?

Zuinige auto's zijn populair. Zo populair, dat de potentiële eigenaars van tevoren moeten intekenen.

Addertje onder het gras

En daar zit een adder onder het gras, want dat intekenen kan al worden gezien als het aangaan van een verplichting in het kader van de MIA en VAMIL. Binnen drie maanden moet u dan de MIA/VAMIL aangevraagd hebben. Overweegt u dus om zo'n auto aan te schaffen, wees dan extra alert.

Welke auto's?

Over welke zuinige auto's hebben we het:

  • Volledig elektrische en plug-in hybride auto's komen in principe in aanmerking voor 36% MIA en 75% Vamil. Mits ze een CO2-uitstoot lager dan 50 gr/km hebben.
  • Zeer zuinige personenauto's komen alleen in aanmerking voor 13,5% MIA. Mits ze een CO2-uitstoot van maximaal 88 gr/km voor dieselauto's en 95 gr/km voor de benzine-auto's.

FAQ-lijst

AgentschapNL heeft inmiddels in een FAQ-lijst duidelijkheid verschaft over wanneer de driemaandstermijn begint te lopen. Hieronder de belangrijkste twee verbijzonderingen:

  • Ik heb een intentieverklaring getekend voor de aanschaf van een auto. Kan ik al melden?
    U moet binnen 3 maanden nadat u de aankoopverplichting bent aangegaan, melden. Dat geldt ook wanneer u een intentieverklaring hebt getekend, waar u zonder financiële consequenties niet op terug kunt komen. Wanneer u zonder financiële consequenties de voorgenomen aanschaf kunt cancellen, kunt u nog geen MIA\Vamil melden. U moet dan melden binnen drie maanden na de definitieve opdrachtbevestiging. Vragen over de datum van investeringsverplichting kunt u stellen aan de Belastingtelefoon voor ondernemers.
  • Ik heb een opdrachtbevestiging voor de aanschaf van een auto maar de definitieve kosten zijn nog niet bekend. Kan ik al melden en voor welk bedrag kan ik melden?
    U moet binnen 3 maanden na aangaan verplichting het bedrag wat al bekend is (bijvoorbeeld de aanbetaling of geraamde kosten) melden. U kunt, nadat het definitieve bedrag bekend is de eventuele resterende kosten melden middels een vervolgmelding. U kunt op het meldingsformulier aangeven dat de melding een vervolgmelding betreft.

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Een prijskaartje aan zuinige auto's?

(2154x gelezen) | Vamil,MIA,auto van de zaak,zuinige auto's