Nieuws

Datum: dinsdag 7 mei 2013

Uniform loonbegrip: geen fiscale koopkrachtcompensatie

Staatssecretaris Weekers van Financiën beantwoordt vragen over de consequenties van de Wet uniformering loonbegrip (Wet ULB).

Inkomenseffecten

Hij behandelt de algemene inkomenseffecten, de inkomenseffecten voor specifieke groepen, de communicatie over de Wet ULB en de toegezegde evaluatie.

Wet ULB

De Wet ULB is ingevoerd tijdens een flinke economische crisis in Nederland. Er is een pakket maatregelen getroffen dat ervoor moet zorgen dat de Nederlandse overheidsfinanciën weer op orde komen.

Bezuinigingen

Die maatregelen hebben invloed op de inkomens van alle Nederlanders. Die bezuinigingen lopen samen met de budgetneutraal ingevoerde Wet ULB. Hierdoor is het volgens Weekers onterechte beeld ontstaan dat de Wet ULB oorzaak is van alle koopkrachteffecten in het jaar 2013.

Vereenvoudigingsoperatie

De Wet ULB is een omvangrijke maar ook belangrijke en noodzakelijke vereenvoudigingsoperatie.  Een dergelijke operatie is (zonder additionele budgettaire ruimte) niet goed mogelijk zonder dat daar positieve maar ook negatieve, individuele inkomenseffecten uit voortvloeien, aldus de staatssecretaris.

Aanvullend pakket

Het kabinet heeft gekozen voor een benadering waarbij wordt aangegeven dat de inkomenseffecten voor een belangrijk deel van de huishoudens binnen de bandbreedte van -1 ½ % tot + 1 ½% blijven. Daarbij is via een aanvullend pakket geprobeerd deze effecten zo veel als mogelijk te beperken.

Koopkrachtcompensatie

De staatssecretaris geeft aan dat de algemene lijn is dat voor specifieke groepen geen koopkrachtcompensatie via de fiscaliteit mogelijk is. Het staat werkgevers in Nederland echter vrij om werknemers ter compensatie voor een achteruitgang door maatregelen van de overheid in het nettoloon een vergoeding te geven.

Werkkostenregeling

Deze vergoeding kan worden gegeven als vergoeding uit de vrije ruimte van de werkkostenregeling, als een belaste vergoeding of als ander loon. Zo heeft de minister van Defensie compensatie toegezegd voor de gevolgen van de Wet ULB in haar rol van werkgever van militairen in actieve dienst.

Effecten

De evaluatie van de effecten op het gebied van de koopkrachten en de loonkosten kunnen waarschijnlijk voor het zomerreces naar de Kamer worden gestuurd. Het Centraal Planbureau is inmiddels gevraagd de inkomens- en budgettaire effecten van de Wet ULB door te rekenen en voor 1 juni 2013 met de resultaten daarvan te komen.

 Bron: Plein +

Naar overzicht

Anderen bekeken

Meer weten?

Hendri Meilink

0523-264785
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Uniform loonbegrip: geen fiscale koopkrachtcompensatie

(28296x gelezen) | uniform loonbegrip,loonstrook,Wet Uniformering Loonbegrip,wet UBL