Nieuws

Datum: dinsdag 21 mei 2013

Teveel vrije dagen gehad. Mag dit verrekend worden?

De ambtenaren in IJsselstein hebben jarenlang teveel vrije dagen gekregen. Mogen deze verrekend worden? Of de werknemer had moeten/kunnen weten dat hij te veel vakantiedagen ontving, en of hij gehouden was om hiervan melding te maken, speelt hierbij een rol.

Verrekenen vakantiedagen

"Vakantiedagen mogen in ieder geval niet verrekend worden voor zover deze deel uitmaken van het wettelijk minimum aan vakantiedagen. Ten aanzien van de overige, bovenwettelijke, vakantiedagen moet worden onderzocht of deze mogelijk zijn verjaard," aldus Babs Dubois  Van Kleef, advocate bij Van Diepen van der Kroef advocaten in Haarlem.

Niet verjaarde vakantiedagen

"In deze zaak staat dan ook de vraag centraal of de bovenwettelijke, niet verjaarde, vakantiedagen door de werkgever mogen worden verrekend. Voor zover deze dagen nog open staan komen deze te vervallen. De werknemers hebben op deze dagen immers nooit recht gehad.

Werknemer

Voor de reeds genoten, te veel ontvangen, vakantiedagen moet de afweging gemaakt worden of het onterecht toekennen van teveel vakantiedagen voor rekening van werkgever moet blijven of ook deels voor rekening van werknemer moet komen.

Melding maken

Bij deze afweging speelt het antwoord op de vraag een rol of de werknemer had moeten of kunnen weten dat hij te veel vakantiedagen ontving, en of hij gehouden was om hiervan melding te maken. Een op schrift gestelde bepaling met betrekking tot verrekening kan hier uitsluitsel in geven."

 Bron: HR praktijk

Naar overzicht

Meer weten?

Hendri Meilink

0523-264785
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Teveel vrije dagen gehad. Mag dit verrekend worden?

(1945x gelezen) | arbeidsvoorwaarden,vakantiedagen,personeel & salaris,vrije dagen