Nieuws

Datum: vrijdag 17 mei 2013

Provincie Drenthe investeert 17 miljoen in innovatie mkb

Gedeputeerde Staten van Drenthe willen de economische groei en werkgelegenheid stimuleren met een nieuw fonds, gericht op innovatie in het mkb.

Fondsen

In het op te richten fonds wordt 17 miljoen euro ondergebracht, verdeeld over een Drents Innovatiefonds (6 miljoen), een Drents Ontwikkelfonds (7 miljoen) en voor noordelijke innovatie (4 miljoen).

Toegangsmogelijkheden

'Er is bij ondernemers behoefte aan het verbeteren van de toegangsmogelijkheden tot (start)kapitaal en wij hebben allemaal behoefte aan ondernemers met
innovatieve bedrijfsideeën,' zo vindt gedeputeerde Ard van der Tuuk.

Financiële mogelijkheden

'Met deze verschillende fondsen kunnen we meer financiële mogelijkheden creëren voor innovatieve starters en jonge ondernemers. Daarnaast kunnen (samenwerkings-)projecten die een goed bedrijfsplan hebben, maar die via de private kapitaalmarkt lastig te financieren zijn een kans krijgen.'

Het innovatieve mkb

De provincie heeft de belangrijkste knelpunten rond financiering van het innovatieve mkb in kaart gebracht en van daaruit bezien wat de provincie Drenthe voor het Drentse mkb zou kunnen betekenen. Dit fonds vult de leemte op in het aanbod.

Revolverend Fonds

Het fonds zal waar mogelijk revolverend zijn, dus een groot deel van de verstrekte bedragen komt op termijn weer terug in het fonds. Van der Tuuk: 'Zo kunnen we met minder middelen meer ondernemers op weg helpen. In Drenthe is het MKB de motor van de economie en die moeten we draaiende houden.

Bron: Plein +

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Provincie Drenthe investeert 17 miljoen in innovatie mkb

(4511x gelezen) | innovatie,drenthe,subsidie,de Jong & Laan subsidieadviseurs